הוראה ולימודים

5. לימודי חובה כלל-אוניברסיטאיים - נה"ל תשפ"ב

6. קורסים - נה"ל תשפ"ב

7. בחינות וציונים - נה"ל תשפ"ב

8. מטלות בכתב - נה"ל תשפ"ב

9. קביעת ממוצע הציונים - נה"ל תשפ"ב

10. חזרה על קורס - נה"ל תשפ"ב

11. תנאי מעבר - נה"ל תשפ"ב

12. משך הלימודים, הפסקת לימודים וחידושם - נה"ל תשפ"ב