הוראה ולימודים

5. לימודי חובה כלל-אוניברסיטאיים - נה"ל תשפ"א

6. קורסים - נה"ל תשפ"א

7. בחינות וציונים - נה"ל תשפ"א

8. מטלות בכתב - נה"ל תשפ"א

9. קביעת ממוצע הציונים - נה"ל תשפ"א

10. חזרה על קורס - נה"ל תשפ"א

11. תנאי מעבר - נה"ל תשפ"א

12. משך הלימודים, הפסקת לימודים וחידושם - נה"ל תשפ"א