מילוי טופס PDF וחתימה עליו באופן מקוון

הערות חשובות:
לא ניתן לשלם בהעברה בנקאית או Paypal.
תשלום שכ"ל במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים.

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. כספי המלגה יילקחו בחשבון במועד העדכון שלה ואם קיימת יתרת חוב, המלגה תכסה אותה. רק לאחר קיזוז יתרת החוב מכספי המלגה ואם תיווצר יתרת זכות, הסטודנט יקבל החזר.

1.      פותחים את הקובץ (טופס PDF)

לוחצים בתפריט העליון למעלה על Tools ולאחר מכן Fill & Sign

Tools - fill and sign

2.      מקלידים בשדות השונים את הפרטים.

על מנת לחתום בסוף הטופס יש ללחוץ בחלק העליון שלו על Sign ואז על Add Signature

Add signature

 

3.       בחלון שנפתח לבחור למעלה באופציה Draw ולחתום בעזרת העכבר

חתימה על מסמך PDF

 

4.   לסיום יש ללחוץ Apply  ולגרור את החתימה שנוצרה לשדה המתאים
לשמור את הקובץ ולשלוח אותו מלא.