5.1  לימודי עברית

5.1  לימודי עברית

ידיעת השפה העברית היא דרישה בסיסית מכל תלמיד באוניברסיטה העברית. תלמידים מחו"ל ותלמידים בעלי תעודת בגרות לא-ישראלית חייבים להוכיח ידיעה מספקת בעברית, כדי להתקבל ללימודים מן המניין באוניברסיטה. אם יוכיחו שליטה טובה מאוד בשפה, יהיו פטורים מלימודי עברית, ואם לא כן יחויבו להשתתף בשיעורי עברית במשך שנת הלימודים הראשונה שלהם, על מנת להגיע לרמת "פטור". תלמידים שעמדו בהצלחה ב"בחינה הירושלמית" הנערכת בחו"ל פטורים מלימודי עברית. כמו כן פטורים תלמידים הלומדים בתכניות המוגדרות "תכניות באנגלית" ותלמידים שלימודי הבוגר שלהם לא בשפה העברית ולומדים כעת בתוכניות למוסמך שניתן לסיימן באנגלית.

5.1.1  תלמיד ל תואר בוגר  לא יתקבל לשנת לימודיו השנייה לפני שעמד ב"בחינת פטור" בעברית בציון 75 לפחות  (85 לתלמידי משפטים). יוצאו מכלל זה תלמידים שסיימו בהצלחה את הלימודים ברמה "ה" בעברית. על תלמידים אלו להגיע לרמת "פטור" במהלך סמסטר א' של שנת לימודיהם השנייה. אם לא יעמדו בבחינה זו בציון 75 לפחות, לא יוכלו ללמוד ב סמסטר  ב', למעט לימודי עברית

נהלי לימודי העברית וכללי קבלת הפטור מפורטים בנספח ו'.