בקשה לאימות תארים

ניתן לבקש אימות תואר למוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל וכן למקומות עבודה בארץ ובחו"ל, אשר מבקשים לאשר לעובדיהם את התואר אותו למדו במוסד.
בכל פניה בנושא יש לפנות לכתובת דוא"ל:
regassistant@savion.huji.ac.il

* נא לציין בפניה מספר ת"ז או מספר הסטודנט של בעל/ת התואר.