12.3 חידוש לימודים לתלמידים חדשים

12.3 רישום מחדש – לתלמידים חדשים

 

תלמיד שהתקבל ללימודים באחת התוכניות הבאות -רפואה, רפואה צבאית -צמרת, רפואת שיניים, רפואה ומחקר ביו-רפואי, אמירים- מדעי הרוח, ריפוי בעיסוק , תכנית רביבים, רוקחות- תכנית מצוינות - אך לא מימש קבלתו, כלומר , לא קלט תכנית לימודים,  יידרש להירשם מחדש ולשוב לעמוד בתנאי הקבלה.

מועמדים לכל מסלולי הלימודים האחרים שהתקבלו לתואר בוגר לשנת הלימודים תשפ"ב ושילמו מקדמה, יוכלו לבחור לשמור את קבלתם ולהעבירה לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023. מרגע אישור פעולה זו תוקפא ההרשמה והקבלה לשנת הלימודים תשפ"ב ותועבר לטובת תשפ"ג. פרטים נוספים באתר