7.8  פרסום ציונים

7.8  פרסום ציונים

ציוני התלמידים יפורסמו באמצעים הבאים:

  • בדף " מידע אישי לתלמיד" באתר האוניברסיטה באינטרנט (www.huji.ac.il), במסך "קורסים וציונים" ובאפליקציית HUJIapp.
  • הודעה לטלפון הנייד, לתלמידים ששלמו דמי רווחה ומסרו את מספר הטלפון הנייד.
  • דואר אלקטרוני.

אין לפרסם ציונים על לוחות מודעות או באתר אינטרנט, בין באתר הקורס או באתר של הוראה מתוקשבת.

לא יתפרסמו ציוניהם של תלמידים החסומים במערכת עקב חוב שכר לימוד.