6.1   קורסים

6.1   קורסים

6.1.1   ככלל, מתקיימים הקורסים לפי הפירוט בשנתון הפקולטה ובאתר האינטרנט האוניברסיטאי.
           שינויים מתפרסמים באתר השנתון באינטרנט.

6.1.2  המורה יפרסם בשנתון את תכנית הקורס, את תיאורו ואת תוצרי הלמידה שלו.
          כמו כן יודיע המורה לתלמידים בכתב ולא יאוחר מהשבוע הראשון של הקורס, מהן חובותיהם בו ומהם מרכיבי הציון הסופי.

6.1.3   שפת ההוראה תהיה עברית, ואולם בקורסים מיוחדים או בנסיבות מיוחדות רשאית ועדת ההוראה לאשר סטייה מן הכלל הזה.