טופס בקשת מידע ונתונים עבור יחידות האוניברסיטה

טופס זה נועד לסייע ליחידות האוניברסיטה השונות להפנות בצורה מסודרת את בקשות המידע והנתונים מהאגף למנהל סטודנטים.
אנא מלאו את מירב הפרטים כדי לסייע לנו להשיב לפניה במהירות האפשרות. שימו לב: יש להעביר בקשות כשבוע לפני המועד הנדרש, לכל המאוחר. 

הטופס מיועד לבקשות מידע ונתונים של גורמים מתוך האוניברסיטה העברית בלבד.

 

בשל עומס גדול של מטלות שוטפות ומאמץ מרוכז בתהליך המעבר למערכת המחשוב המרכזית, פניות בנושא מידע ונתונים יטופלו תוך 21 ימי עבודה.

יש להכניס ספרות בלבד ברצף וללא מקף