טופס בקשת מידע ונתונים עבור יחידות האוניברסיטה

טופס זה נועד לסייע ליחידות האוניברסיטה השונות להפנות בצורה מסודרת את בקשות המידע והנתונים מהאגף למנהל סטודנטים. 

צוות המעבדאטה יעביר מידע ויערוך ניתוחים ליחידות האוניברסיטה או לצרכים שהוגדרו על ידי בעלי תפקידים בהנהלת האוניברסיטה. העברת המידע תעשה על פי קריטריונים של דחיפות וזמינות.  

אנא מלאו את מירב הפרטים כדי לסייע לנו להשיב לפניה במהירות האפשרות.

פניות פרטניות של חוקרים תענינה בהתאם לזמינות צוות המעבדאטה, התחייבות לסודיות ובחינה שלא קיימת בעיה אתית.

בשל עומס גדול של מטלות שוטפות ומאמץ מרוכז בתהליך המעבר למערכת המחשוב המרכזית, פניות בנושא מידע ונתונים יטופלו תוך 14 ימי עבודה.

 

יש להכניס ספרות בלבד ברצף וללא מקף