טופס בקשת מידע ונתונים

טופס זה נועד לסייע בתהליך בקשות המידע והנתונים מהאגף למנהל סטודנטים.
אנא מלאו את מירב הפרטים כדי לסייע לנו להשיב לפניה במהירות האפשרות.
שימו לב: יש להעביר בקשות כשבוע לפני המועד הנדרש, לכל המאוחר. 
הטופס מיועד לבקשות מידע ונתונים של גורמים מתוך האוניברסיטה העברית בלבד.
יש להכניס ספרות בלבד ברצף וללא מקף
1 + 4 =