כרטיס סטודנט

חזרה לדף הבית של אתר שכר לימוד

כרטיס סטודנט 

הנפקת כרטיס לסטודנטים חדשים / מחדשי לימודים

על כל מועמד / סטודנט להעלות תמונה לכרטיס סטודנט דרך אתר המידע האישי באינטרנט או באפליקציה.

באתר המידע האישי > חשבונות סטודנטים > העלאת תמונה לכרטיס סטודנט
בנוסף יש לוודא את נכונות הפרטים בלשונית: עדכונים > עידכון כתובות וטלפונים
וכן את איות השם דרך: עדכונים > עדכונים נוספים

חשוב לעדכן את הכתובת לפני שליחת הכרטיס (או המדבקה) ולא לאחר קבלת הודעה כי הכרטיס/מדבקה נשלחו בדואר.

למתחילים בסמסטר א': הבקשה להפקת כרטיס תועבר לאחר קליטת תמונה והסדרת תשלום מס' 1 או קליטת טופס לימודים. */**
למתחילים בסמסטר ב': הבקשה להפקת כרטיס תועבר לאחר קליטת התמונה וקליטת טופס לימודים (רישום לקורסים).
* המקדמה משולמת לפני תשלום מספר 1 או כחלק ממנו, תלוי במועד הרישום. תשלום מקדמה בלבד ללא קליטת טופס לימודים לא יאפשר הפקת כרטיס.
** פוסט-דוקטורנטים: הכרטיס יופק עבורם רק לאחר עידכון טופס לימודים ע"י המזכירות האקדמית.

כאשר הכרטיס יופק יקבל הסטודנט הודעה למייל או SMS.
הכרטיס ישלח בדואר או ימתין לאיסוף בקמפוס, לפי בחירת הסטודנט בעת צירוף התמונה.
תהליך ההפקה אורך עד כ14 ימי עסקים מיום קליטת טופס לימודים או הסדרת תשלום מס' 1 ובתנאי שנקלטה תמונה.

הכרטיס הוא רב שנתי ומיועד לכל שנות הלימודים באוניברסיטה, אך ניתן להחליפו לאחר 5 שנים בשל בלאי כמפורט בהמשך.
 

מדבקת תיקוף עבור סטודנטים ותיקים בעלי כרטיס משנים קודמות

בתחילת כל שנה, תשלח מדבקת תיקוף בדואר לכלל אוכלוסיית הסטודנטים הותיקים שהסדירו את תשלום מספר 1 או קלטו טופס לימודים (רישום אקדמי).
את המדבקה יש להדביק בצידו האחורי של הכרטיס הקיים.
 

הנפקה חוזרת של כרטיס לסטודנטים ותיקים

לצורך הנפקה חוזרת של כרטיס במקרה של אבידה, יש למלא טופס לחידוש כרטיס בגין אבידה
הנפקת כרטיס סטודנט חדש בשל אבידה - 50 ₪

לצורך הנפקה חוזרת של כרטיס במקרה של גניבה יש למלא טופס לחידוש כרטיס בגין גניבה
הנפקת כרטיס סטודנט חדש בשל גניבה - 30 ₪ *
* תשלום מופחת זה מותנה בהצגת אישור משטרתי על גניבה אותו ניתן לשלוח דרך מערכת הפניות

הנפקת כרטיס סטודנט חדש בשל בלאי של כרטיס ישן מעל 5 שנים הינה ללא עלות.
לצורך כך, יש להעלות תמונה עדכנית דרך אתר המידע האישי ולשלוח בקשה דרך מערכת הפניות

במקרה של שינוי שם, יש לשלוח צילום של תעודה מזהה או אישור שינוי שם ממשרד הפנים דרך מערכת הפניות ואין צורך במילוי טופס.

הערות:

  • הטפסים לחידוש כרטיס בתשלום מיועדים למקרים של אבידה או גניבה של כרטיס בלבד !
    בכל מקרה אחר שאינו נופל בהגדרות שלעיל, יש ליצור קשר דרך
    מערכת הפניות בקישור
  • במידה ולא הועלתה תמונה לכרטיס בשנתיים האחרונות, חובה להעלות תמונה חדשה דרך אתר המידע האישי או באפליקציה.
  • תמונה שלא עומדת בהנחיות המפורטות באתר (כגון: רקע חלק - רצוי לבן) עשויה להפסל גם אם הועלתה בהצלחה.
  • עידכון כתובת יש לבצע בהקדם האפשרי ולפני שנשלח הכרטיס או המדבקה.