כרטיס סטודנט

חזרה לדף הבית של אתר שכר לימוד

כרטיס סטודנט 

הנפקת כרטיס לסטודנטים חדשים / מחדשי לימודים

על כל מועמד / סטודנט להעלות תמונה לכרטיס סטודנט דרך המידע האישי באתר האינטרנט או באפליקציה.

באתר המידע האישי > חשבונות סטודנטים > העלאת תמונה לכרטיס סטודנט
בנוסף יש לוודא את נכונות הפרטים בלשונית: עדכונים > עידכון כתובות וטלפונים
וכן את איות השם דרך: עדכונים > עדכונים נוספים

למתחילים בסמטר א': הבקשה להפקת כרטיס תועבר לאחר קליטת תמונה והסדרת תשלום מס' 1 או קליטת טופס לימודים.
למתחילים בסמסטר ב': הבקשה להפקת כרטיס תועבר לאחר קליטת התמונה וקליטת טופס לימודים (רישום לקורסים).
כאשר הכרטיס יונפק (תהליך הלוקח עד 3 שבועות) יקבל הסטודנט הודעה למייל או SMS.

הכרטיס ישלח בדואר או ימתין בקבלת קהל ביחידה לשכר לימוד, לפי בחירת הסטודנט בעת צירוף התמונה.

הכרטיס הוא רב שנתי, קרי מיועד לכל שנות הלימודים באוניברסיטה.
 

מדבקת תיקוף עבור סטודנטים ותיקים בעלי כרטיס משנים קודמות

בתחילת כל שנה, תשלח לכלל אוכלוסיית הסטודנטים הותיקים מדבקת תיקוף בדואר, אותה יש להדביק בצידו האחורי של הכרטיס הקיים.
במידה ולא הגיעה בדואר, ניתן לגשת עם הכרטיס למחלקה לשכר לימוד ותשלומים ולאסוף מדבקה בשעות קבלת הקהל המפורטות בקישור.

 

הנפקת כרטיס לסטודנטים ותיקים

לצורך הפקה חוזרת של כרטיס במקרה של אבידה, יש למלא טופס לחידוש כרטיס בגין אבידה
הנפקת כרטיס סטודנט חדש בשל אבידה - 50 ₪

לצורך הפקה חוזרת של כרטיס במקרה של גניבה יש למלא טופס לחידוש כרטיס בגין גניבה
הנפקת כרטיס סטודנט חדש בשל גניבה - 30 ₪ *
* תשלום מופחת זה מותנה בהצגת אישור משטרתי על גניבה אותו ניתן לשלוח דרך מערכת הפניות

הנפקת כרטיס סטודנט חדש בשל בלאי מעל 5 שנים הינה ללא עלות, יש למלא טופס חידוש כרטיס בגין בלאי

במקרה של שינוי שם, יש לשלוח צילום של תעודה מזהה או אישור שינוי שם ממשרד הפנים דרך מערכת הפניות ואין צורך במילוי טופס.
 

הערות:

  • הטפסים לחידוש כרטיס בתשלום מיועדים למקרים של אבידה או גניבה של כרטיס בלבד !
    בכל מקרה אחר שאינו נופל בהגדרות שלעיל, יש ליצור קשר דרך
    מערכת הפניות בקישור
  • במידה ולא הועלתה תמונה לכרטיס בשנתיים האחרונות, חובה להעלות תמונה חדשה דרך אתר המידע האישי או באפליקציה.
  • תמונה שלא עומדת בהנחיות המפורטות באתר (כגון: רקע חלק - רצוי לבן) עשויה להפסל גם אם הועלתה בהצלחה.