6.9  סוגי פעילויות ההוראה

6.9  סוגי פעילויות ההוראה

ההוראה באוניברסיטה שמזכה את התלמידים ב נ"ז נעשית באחת מהמתכונות הבאות או בשילובים של כמה מהן:

"שיעור" - הרצאות פרונטליות; "תרגיל" - תרגול פרונטלי בקבוצות קטנות; "סמינר" - הרצאות פרונטליות של חוקרים ו/או תלמידים. בד"כ נדרשת הגשת עבודה; "מעבדה" - היכרות והתנסות בעבודה עם חומרים, תהליכים, וכו'; "סיור" - פעילות הוראה מחוץ לכיתה; "הדרכה" פרטנית של תלמידים במחקר או הוראה פרטנית; "סדנא" - הדרכה או תרגול מעשי בקבוצות קטנות; "עבודה מעשית" - הקניית התנסות מקצועית; "שיעור קליני" - קורס בנושאים קליניים-מעשיים; "קורס מקוון" -  על פי מודל הכיתה ההפוכה (שילוב של שיעורים מקוונים ושיעורים, תרגילים  ו/או דיונים בכיתה) או שהקורס כולו עשוי הרצאות מקוונות; "לימוד עצמי" – מטלת לימודים הנעשית באופן עצמאי; ו"מכינה" - הרצאות פרונטליות בנושאיי רקע או יסוד (חלק מקורסים אלה אינם מזכים ב נ"ז ).