טופס T-1098 לבעלי אזרחות אמריקאית

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה העברית ובעלי אזרחות אמריקאית זכאים להטבת מס בארה"ב בגין תשלומי שכר לימוד לשנת המס שחלפה.

סטודנטים המעוניינים בטופס ימלאו את פרטיהם האישיים ומספר הSSNה(Social Security Number) באמצעות הקובץ המקוון ויחזירו באמצעות מערכת הפניות להמשך טיפול.

מחלקת מערכות לימודים וחשבונות סטודנטים תמלא את פירוט שכר הלימוד והמלגות. בסיום יקבלו הסטודנטים טופס מוכן להגשה.

הגשת הטופס ל IRS האמריקאי ושידור הטופס באחריות הסטודנט/ית בלבד.

לא יתקבלו בקשות מעבר לשלוש שנים אחורה. ניתן יהיה לקבל אישורי שכר לימוד על שנים אלו באמצעות מילוי טופס ושליחתו במערכת הפניות.

טפסים לשנים קודמות: 

T1098 לשנת 2022​​​​​​​

 

T1098 לשנת 2021


T1098 לשנת 2020​​​​​​​

 

 

T1098