קרימינולוגיה ואכיפת החוק / מדע פורנזי

קרימינולוגיה ואכיפת החוק / מדע פורנזי

שכר הלימוד בתכניות אלו הינו קבוע מראש על פי החלוקה הבאה:

שנה א'- חיוב בהיקף 140% מתעריף שכ"ל למוסמך ועבור תשלומים נלווים (אבטחה, רווחה ואגודה).

שנה ב'- חיוב בהיקף 60% מתעריף שכ"ל למוסמך ללא תשלומים נלווים.

החיוב יהיה ללא תלות באופן הרישום לקורסים.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד