תכנית משותפת לתואר כפול כימיה - רוקחות בשיתוף בר אילן (חוג 642)

תואר כפול כימיה - רוקחות בשיתוף בר אילן

 

בשנתיים הראשונות לומדים בבר אילן, בשנה השלישית מתקבלים לאוניברסיטה העברית לשניה שניה ברוקחות. 

חישוב שכר הלימוד באוניברסיטה העברית הינו:

שנה ראשונה 50% (בשנה זו לומדים במקביל גם בבר אילן)

שנה שניה 100%

שנה שלישית 70%

סה"כ צבירה באוניברסיטה העברית מינימום 220% שכר לימוד.