לימודים לשני תארים במקביל

לימודים לשני תארים במקביל

סטודנט הלומד שני תארים/תכניות במקביל ישלם שכר לימוד ע"פ צירוף החיובים של כל תכנית לימודים בנפרד.    

סטודנטים בלימודי רפואה ורפואת שיניים, הלומדים במקביל "לימודי מוסמך", לא יידרשו להשלים צבירה של 200% שכר לימוד למוסמך אלא ישלמו ע"פ חישוב שעות למוסמך ולא פחות מ-100%.

כל זאת, בתנאי וילמדו את לימודי המוסמך ברצף ללימודי הרפואה וללא הפסקה במהלך הלימודים ובתנאי שישנם שני טפסי לימודים לסטודנט.

 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד