תכנית משותפת לתואר כפול - החוג לכימיה - מכללת עזריאלי

תכנית משותפת לתואר כפול - החוג לכימיה - מכללת עזריאלי

תכנית לימודים הנמשכת 5 שנים במסגרתה לומדים הסטודנטים באוניברסיטה העברית ובמכללת עזריאלי במקביל.
לאורך התכנית הסטודנטים ישלמו את שכר הלימוד בכל מוסד לפי השעות שילמדו בפועל.

בשנתיים הראשונות ישלם הסטודנט לאוניברסיטה העברית דמי אבטחה וכן תשלומים נלווים. 
בשנה השלישית ישלם כמחצית מדמי האבטחה ובנוסף תשלומים נלווים.
על מנת לקבל תואר מהאוניברסיטה העברית יש לשלם מינימום 225% שכר לימוד, כל זאת בהנחה שהסטודנט לומד ומסיים תואר במכללת עזריאלי.

אם הסטודנט יבחר לסיים את לימודיו באוניברסיטה העברית בלבד, הוא יתבקש להשלים את התשלום ל-300% שכר לימוד.
אם הסטודנט גורר את לימודיו באוניברסיטה העברית מעבר ל-3 שנים, הוא יחוייב בתקורה על פי נהלי שכר לימוד.
 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד