לימודים בין מוסדיים

לימודים בין מוסדיים

הלומדים באוניברסיטה אחרת ובאים ללמוד מספר קורסים בודדים באוניברסיטה העברית במסגרת לימודים בין מוסדיים, 
לא יחויבו באבטחה, דמי רווחה, דמי אגודת הסטודנטים ותקורה.

סטודנט הלומד במסגרת לימודים בין מוסדיים לתואר:
בוגר ישלם על 1 ש"ש (2 נ"ז) 5% 
מוסמך ישלם על 1 ש"ש (2 נ"ז)  10% 
תלמיד מחקר יכול ללמוד עד 2 ש"ש (4 נ"ז) ללא חיוב, על כל 1 ש"ש נוספת (2 נ"ז) ישלם הסטודנט 5% 

חישוב שכר הלימוד לכל התארים כולל בוגר יערך לפי שכ"ל גבוה - להלן: "שכר לימוד לשאר התארים