תכנית משותפת לתואר כפול בצלאל-קוגניציה

תכנית משותפת לתואר כפול בצלאל-קוגניציה
 

סטודנטים שהתחילו את לימודיהם לפני תשפ"א

תכנית לימודים הנמשכת 5 שנים (6 שנים ללומדים במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל) במסגרתה לומדים הסטודנטים באונ' העברית ובבצלאל.

בשנים א' + ב' הסטודנטים ילמדו באונ' העברית וישלמו שכר לימוד בגובה 100% לשנה כולל תשלומים נלווים.
בשנה ג' לא יחוייבו בשכר לימוד ובתשלומים נלווים.

אם הסטודנט יגרור את לימודיו באוניברסיטה העברית מעבר ל-3 שנים, הוא יחוייב לפי שעות ובתוספת תקורה, אך ללא תשלומים נלווים.

סה"כ שכ"ל המצטבר המינימלי על מנת לקבל את התואר באונ' העברית הוא 200%, זאת בהנחה שהסטודנט לומד בבצלאל ומסיים שם את התואר.
אם הסטודנט יבחר לסיים את לימודיו באונ' העברית בלבד, הוא יתבקש להשלים את התשלום ל-300%.

 

סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשפ"א

תכנית לימודים הנמשכת 5 שנים (6 שנים ללומדים במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל) במסגרתה לומדים הסטודנטים באונ' העברית ובבצלאל.

בשנים א' + ב' הסטודנטים ילמדו באונ' העברית וישלמו שכר לימוד בגובה 100% לשנה כולל תשלומים נלווים.
בשנה ג' הסטודנטים ישלמו 25% לא כולל תשלומים נלווים.

אם הסטודנט יגרור את לימודיו באוניברסיטה העברית מעבר ל-3 שנים, הוא יחוייב לפי שעות ובתוספת תקורה, אך ללא תשלומים נלווים.

סה"כ שכ"ל המצטבר המינימלי על מנת לקבל את התואר באונ' העברית הוא 225%, זאת בהנחה שהסטודנט לומד בבצלאל ומסיים שם את התואר.
אם הסטודנט יבחר לסיים את לימודיו באונ' העברית בלבד, הוא יתבקש להשלים את התשלום ל-300%.

 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד