תכנית משותפת לתואר כפול בצלאל-קוגניציה

 

תכנית משותפת לתואר כפול בצלאל-קוגניציה

 

בשנתיים הראשונות ישלמו הסטודנטים שכר לימוד בגובה 100% כל שנה לאוניברסיטה העברית.

בשנה השלישית התלמידים ילמדו ב"בצלאל" ובנוסף תפתח להם תכנית לימודים גם באוניברסיטה העברית. התלמידים לא ישלמו שכ"ל נוסף גם אם יהיה עליהם להשלים קורסים נוספים כדי לסיים את חובותיהם ללימודי הבוגר באוניברסיטה. כמו כן, הם לא ישלמו תשלומים נלווים עבור אבטחה, רווחה ואגודת בשנה השלישית.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד