סטודנט חייל / לימודים במהלך שירות צבאי חובה

לימודים במהלך שירות צבאי חובה

 

  1. סטודנטים שהם חיילים בשירות חובה שלומדים באוניברסיטה יהיו זכאים לפטור מתקורה בגין היקף לימודים הנמוך מ-50%.  
    הפטור אינו אוטומטי , על הסטודנט להעביר ליחידה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים אישור על היותו חייל.  
     
  2. סטודנטים שהם חיילים בשירות חובה שלומדים באוניברסיטה לתואר מוסמך מחקרי במדעים הניסויים יהיו זכאים לפטור משכר לימוד בגין לימודיהם בתקופה שבה הם בשירות חובה. על הסטודנט להעביר למזכירות החוג אישור על היותו חייל.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד