תכנית משותפת לתואר כפול בצלאל - מדעי המחשב

תכנית משותפת בצלאל - מדעי המחשב

 

תכנית לימודים הנמשכת 5 שנים במסגרתה לומדים הסטודנטים באוניברסיטה העברית ובבצלאל.

בשנים א' ו-ב' הסטודנטים ישלמו לאונ' העברית לפי שעות הלימוד שילמדו בפועל, כולל תשלומים נלווים.
החל משנה ג' הסטודנטים ישלמו שכ"ל לבצלאל.

שכ"ל המצטבר המינימלי על מנת לקבל את התואר באונ' העברית הוא 225%, כל זאת בהנחה שהסטודנט לומד בבצלאל ומסיים שם את התואר.
במידה והסטודנט יבחר לסיים את לימודיו באונ' העברית בלבד, הוא יתבקש להשלים את התשלום ל-300%.

אם הסטודנט יגרור את לימודיו באונ' העברית מעבר ל-3 שנים, הוא יחוייב בתקורה על פי נהלי שכר לימוד.