מעל"ה

מעל"ה

 

סטודנט מעל"ה ישלם ע"פ ערך שעה של 5% מתוך שכר לימוד רגיל (להלן: שכר לימוד לשאר התארים) ויחויב בעבור תשלומים נלווים (אבטחה, רווחה ואגודה).

תלמיד במעמד זה הלומד בהיקף הנמוך מ-50% יחויב בתוספת תקורה. סטודנטים בתכנית זו שגילם מעל 60 שנה, ישלמו מחצית משכר הלימוד האישי.

תלמיד מעל"ה המעוניין לעבור למעמד של תלמיד מן המניין לתואר בוגר, יוכל לעשות זאת לאחר שעמד בתנאים הבאים:

  • סיום חובות שנה א' אקדמית בחוגים שבהם מבקש לסיים את התואר.
  • צבירת 20  שעות לימוד שנתיות  ו- 40 נקודות זכות, לא כולל לימודי אנגלית כשפה זרה, שפות זרות ולימודי עזר.
  • השגת ציונים של 85 - 75 לפחות בכל אחד מהקורסים ובהתאם לדרישות החוגים הנלמדים.
  • מעבר בחינת פטור מעברית/אנגלית.

 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד