תכניות לתואר משותף עם האקדמיה למוזיקה

תכניות לתואר משותף עם האקדמיה למוזיקה

לימודים לתואר בוגר: סטודנט הלומד בתכנית זו יחויב ב-50% שכר לימוד לתואר בוגר בכל שנת לימוד במשך 3 השנים לתואר (150% שכ"ל לפחות).

החל מהשנה הרביעית יחויב ע"פ כללי האוניברסיטה ולפי תכנית הלימודים שיגיש.

לימודים לתואר מוסמך: סטודנט הלומד בתכנית זו יחויב ב-50% משכר לימוד רגיל במשך שנתיים.

החל מהשנה השלישית, יחויב הסטודנט בהתאם לכמות הקורסים אליהם נרשם וע"פ כללי האוניברסיטה (ערך שעתי של 5%).

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד