תלמידי תיכון

תלמידי תיכון

תלמידי תיכון חייבים להרשם ללימודים דרך האוניברסיטה העברית לנוער.
(High School Academy (hsacademy@savion.huji.ac.il.

תלמידי תיכון שנרשמו כסטודנטים במעמד מיוחד
מחויבים בתשלום שכר לימוד לפי היקף לימודיהם ללא חיוב בתשלומים נלווים ובדמי אבטחה וללא תקורה בגין היקף לימודים הנמוך מ50%. 

תלמידי תיכון שלומדים קורסים אקדמיים ייעודיים לתלמידי תיכון
ישלמו בגין כל קורס 400 ש"ח, אך אם הקורס ממומן ע"י גורם מחוץ לאוניברסיטה יהיו פטורים מתשלום.
גם תלמידים אלה אינם מחויבים בתשלומים נלווים ובדמי אבטחה וללא תקורה בגין היקף לימודים נמוך מ50%.

תלמידים אלו יוכלו להמשיך להיות במעמד דומה לזה שבו היו בעת שלמדו אצלנו בעת לימודיהם בתיכון גם לאחר סיום התיכון, וזאת במהלך שירות החובה שלהם, שירות לאומי או במהלך דחיית שירות. על הסטודנט להעביר אישור על היותו חייל ליחידה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים.

תלמיד תיכון המעוניין לעבור למעמד של סטודנט מן המניין לתואר בוגר או מוסמך, יפנה לוועדת ההוראה בפקולטה.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד