הפשרת קורסים

תואר מוסמך - הפשרת קורסים

בהמשך לאחסון קורסים במהלך התואר הבוגר, אם וכאשר יתחיל הסטודנט את לימודי המוסמך ויקבל זיכוי אקדמי על קורסים אלה, ידווח הזיכוי הכספי כחלק מהצבירה לתואר מוסמך. 
במקביל יתבקש הסטודנט לשלם את ההפרש שבין תעריף הבוגר ששילם לבין תעריף המוסמך שנדרש אליו. 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד