קורסים עודפים

תואר מוסמך - קורסים עודפים

האוניברסיטה העברית מעודדת את הסטודנטים ללמוד קורסים מעבר למכסת הלימודים הנדרשת לתואר לפי תכנית הלימודים שלהם ("קורסים עודפים"). בשונה מאוניברסיטאות אחרות, אנו מעניקים פטור מתשלום שכר לימוד בגין קורסים עודפים בהיקף מסוים.

סטודנט לתואר מוסמך רשאי להשתתף בקורסים עודפים כסטודנט מן המניין, כלומר להגיש מטלות ולהיבחן בקורס, ולקבל ביטוי לכך בגיליון הציונים. הביטוי ניתן בקטגוריה נפרדת – "קורסים עודפים" – שהציון בהם אינו נכלל בשקלול הציונים לתואר.

קורסים אלה עשויים להיות מוכרים לצורך לימודים לתארים אחרים, בהתאם לכללים האקדמיים הרלוונטיים, כמו גם לצורך גמול השתלמות במקומות עבודה מסוימים. הסטודנט יהיה פטור מתשלום שכר לימוד בגין ההשתתפות בקורסים אלה בהיקף נ"ז המפורט מטה אם סיים את לימודיו בתוך שנתיים; ומחצית מההיקף אם הם מסיים את לימודיו לאחר יותר משנתיים.

 

היקף הפטור לפי מסלולי לימודים:

מוסמך לא מחקרי: לסטודנטים הלומדים בפקולטות: רוח, מנהע"ס, עו"ס וחינוך - עד 5 נ"ז למסיימים עד שנתיים ועד 2.5 נ"ז לאחר יותר משנתיים

לסטודנטים הלומדים בפקולטות: חברה, משפטים, טבע ומתמטיקה וחקלאות - עד 4 נ"ז או עד 2 נ"ז למסיימים לאחר יותר משנתיים

מוסמך מחקרי: לסטודנטים הלומדים בפקולטות: רוח, מנהע"ס , עו"ס, וחינוך - עד 4 נ"ז או עד 2 נ"ז למסיימים לאחר יותר משנתיים

לסטודנטים הלומדים בפקולטות חברה, משפטים, טבע ומתמטיקה וחקלאות וריפוי בעיסוק - עד 3.3 נ"ז או עד 1.65 למסיימים לאחר יותר משנתיים*
*למעט סטודנטים הלומדים במסלולים בהם שכר הלימוד קבוע

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד