קורסים עודפים

תואר מוסמך - קורסים עודפים

האוניברסיטה העברית מעודדת את הסטודנטים ללמוד קורסים מעבר למכסת הלימודים הנדרשת לתואר לפי תכנית הלימודים שלהם ("קורסים עודפים"). בשונה מאוניברסיטאות אחרות, אנו מעניקים פטור מתשלום שכר לימוד בגין קורסים עודפים בהיקף מסוים.

סטודנט לתואר מוסמך רשאי להשתתף בקורסים עודפים כסטודנט מן המניין, כלומר להגיש מטלות ולהיבחן בקורס, ולקבל ביטוי לכך בגיליון הציונים. הביטוי ניתן בקטגוריה נפרדת – "קורסים עודפים" – שהציון בהם אינו נכלל בשקלול הציונים לתואר.

קורסים אלה עשויים להיות מוכרים לצורך לימודים לתארים אחרים, בהתאם לכללים האקדמיים הרלוונטיים, כמו גם לצורך גמול השתלמות במקומות עבודה מסוימים. הסטודנט יהיה פטור מתשלום שכר לימוד בגין ההשתתפות בקורסים אלה בהיקף נ"ז המפורט מטה אם סיים את לימודיו בתוך שנתיים; ומחצית מההיקף אם הם מסיים את לימודיו לאחר יותר משנתיים.

 

היקף הפטור לפי מסלולי לימודים:

מוסמך לא מחקרי: לסטודנטים הלומדים בפקולטות: רוח, מנהע"ס, עו"ס וחינוך - עד 5 נ"ז למסיימים עד שנתיים ועד 2.5 נ"ז לאחר יותר משנתיים

לסטודנטים הלומדים בפקולטות: חברה, משפטים, טבע ומתמטיקה וחקלאות - עד 4 נ"ז או עד 2 נ"ז למסיימים לאחר יותר משנתיים

מוסמך מחקרי: לסטודנטים הלומדים בפקולטות: רוח, מנהע"ס , עו"ס, וחינוך - עד 4 נ"ז או עד 2 נ"ז למסיימים לאחר יותר משנתיים

לסטודנטים הלומדים בפקולטות חברה, משפטים, טבע ומתמטיקה וחקלאות וריפוי בעיסוק - עד 3.3 נ"ז או עד 1.65 למסיימים לאחר יותר משנתיים*
*למעט סטודנטים הלומדים במסלולים בהם שכר הלימוד קבוע

 

קורסים עודפים יבואו לידי ביטוי במענקים הבאים:

מענק העשרה: במסגרת שנות התקן כאשר שכר הלימוד עולה על 100% בתכנית הלימודים. גובה המענק הינו עד 10% (מצטבר בכל שנות התקן ללימודים) משכר הלימוד הרגיל באותה שנה. בכל מקרה יתבקש הסטודנט לשלם את הצבירה המינימלית לתואר, בקיזוז המענק אם ניתן.

מענק סיום: במגמה לעודד סטודנטים לסיים לימודיהם בזמן התקני לתואר, ניתן מענק סיום לימודים.
גובה המענק הינו עד 10% משכר הלימוד הרגיל.
המענק יינתן לסטודנט שיצהיר על סיום לימודיו והשלים את הצבירה המינימלית לתואר. 
המענק ניתן נוסף על מענק העשרה ואולם, היקף שכר הלימוד ששילם הסטודנט לא יקטן מהמינימום הנדרש להשלמת התשלום התקני לתואר המוסמך. 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד