חישוב שכר לימוד

תואר מוסמך - חישוב שכר לימוד

שכר הלימוד יחושב על פי מכפלה של ערך השעה במספר השעות השנתיות להן נרשם הסטודנט.  

עם זאת ישנם מסלולי לימודים בהם היקף שכר הלימוד הינו קבוע מראש ואינו תלוי במספר השעות השנתיות אליהן נרשם הסטודנט.

את פירוט השעות לכל קורס ניתן למצוא בשנתון האוניברסיטה. 

ערך השעה לפי מסלולי לימודים:

מוסמך לא מחקרי: לסטודנטים הלומדים בפקולטות: רוח, מנהע"ס, עו"ס וחינוך - ערך שעה אקדמית יהיה שווה ל-8% מתוך שכר לימוד מלא למוסמך.

לסטודנטים הלומדים בפקולטות: חברה, משפטים, טבע ומתמטיקה וחקלאות - ערך שעה אקדמית יהיה שווה ל-10% מתוך שכר לימוד מלא למוסמך.

מוסמך מחקרי: לסטודנטים הלומדים בפקולטות: רוח, מנהע"ס , עו"ס, וחינוך - ערך שעה אקדמית יהיה שווה ל-10% מתוך שכר לימוד מלא למוסמך.

לסטודנטים הלומדים בפקולטות חברה, משפטים, טבע ומתמטיקה, חקלאות-מזון-וסביבה וריפוי בעיסוק - ערך שעה אקדמית יהיה שווה ל-12% מתוך שכר לימוד מלא למוסמך.

 

מסלולי לימודים בהם היקף שכר הלימוד לתשלום קבוע:

במסלולים הבאים שכר הלימוד לסטודנט יהיה 100% בכל אחת מהשנים התקניות לתואר:

-          רפואה וטרינרית

-          מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע במוח

-          התמחות בחקר רציונאליות

-          פסיכולוגיה (שכר הלימוד יהיה 100% קבוע, ללא קשר למספר השעות השנתיות, רק בשנה א'. החל משנה ב',  שכר הלימוד יחושב על פי מס' השעות השנתיות אליהן נרשם הסטודנט).

לימודי שפה

סטודנט הבוחר ללמוד קורסי שפה במסגרת לימודי התואר השני, ישלם עבור כל שעה אקדמית של קורס השפה 5% משכר לימוד מלא למוסמך.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד