חישוב שכר לימוד

תואר מוסמך - חישוב שכר לימוד

שכר הלימוד יחושב על פי מכפלה של ערך השעה במספר השעות השנתיות להן נרשם הסטודנט.  

עם זאת ישנם מסלולי לימודים בהם היקף שכר הלימוד הינו קבוע מראש ואינו תלוי במספר השעות השנתיות אליהן נרשם הסטודנט.

את פירוט השעות לכל קורס ניתן למצוא בשנתון האוניברסיטה. 

ערך השעה לפי מסלולי לימודים:

מוסמך לא מחקרי: לסטודנטים הלומדים בפקולטות: רוח, מנהע"ס, עו"ס וחינוך - ערך שעה אקדמית יהיה שווה ל-8% מתוך שכר לימוד מלא למוסמך.

לסטודנטים הלומדים בפקולטות: חברה, משפטים, טבע ומתמטיקה, חקלאות-מזון-וסביבה וריפוי בעיסוק - ערך שעה אקדמית יהיה שווה ל-10% מתוך שכ"ל מלא למוסמך.

מוסמך מחקרי: לסטודנטים הלומדים בפקולטות: רוח, מנהע"ס , עו"ס, וחינוך - ערך שעה אקדמית יהיה שווה ל-10% מתוך שכר לימוד מלא למוסמך.

לסטודנטים הלומדים בפקולטות חברה, משפטים, טבע ומתמטיקה, חקלאות-מזון-וסביבה וריפוי בעיסוק - ערך שעה אקדמית יהיה שווה ל-12% מתוך שכר לימוד מלא למוסמך.

 

מסלולי לימודים בהם היקף שכר הלימוד לתשלום קבוע:

במסלולים הבאים שכר הלימוד לסטודנט יהיה 100% בכל אחת מהשנים התקניות לתואר:

-          רפואה וטרינרית

-          מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע במוח

-          התמחות בחקר רציונאליות

-          פסיכולוגיה (שכר הלימוד יהיה 100% קבוע בשנתיים הראשונות).
תלמידים שהחלו לימודיהם בתשפ"ב במגמת 3008 בפסיכולוגיה שכר הלימוד עבורם יחושב לפי ערך שעתי של 6.9% מתוך שכר לימוד מלא למוסמך.

-          חינוך יהודי חוג 245 עבור מי שהתחיל לימודיו בתשפ"ב:
           חיוב 100% קבוע בשנתיים הראשונות לתואר, החל משנה שלישית חישוב לפי שעות + תקורה.
           עבור מי שהחל לימודיו בסמסטר ב' החיוב יהיה 50% משכ"ל מלא למוסמך.
 

לימודי שפה

סטודנט הבוחר ללמוד קורסי שפה במסגרת לימודי התואר השני, ישלם עבור כל שעה אקדמית של קורס השפה 5% משכר לימוד מלא למוסמך.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד