חיוב תקורה

תואר מוסמך - חיוב תקורה


על פי החלטת הוועדה הציבורית יש לגבות תוספת תקורה בגובה 10% מתוך 100% שכר לימוד מלא במקרים הבאים:

  • אם הסטודנט השלים תשלום של 200% שכ"ל והצהיר מסיים, הוא יחוייב בשנה העוקבת בתוספת תקורה בגין גרירה.
  • אם היקף תכנית הלימודים אליו נרשם הסטודנט נמוך מ- 50%.

עם זאת, אין חיוב תקורה כפול גם בגין גרירה וגם בגין טופס לימודים נמוך.

דוגמאות

סטודנט במסלול הלא מחקרי מפקולטת חברה, הרשום ל-3 שעות אקדמיות ישלם עבור השעות האקדמיות (3*10) 30% + 10% תקורה. סה"כ 40%.

דוגמא זו רלוונטית רק לסטודנט שהשלים את הצבירה המינימלית לתואר המוסמך. אם טרם השלים צבירה זו, יאלץ לשלם 50% עבור תכנית הלימודים. 

הערות חשובות

1. חיוב תקורה אינו נכלל בצבירה המינימלית לתואר.

2. סטודנט המגיש שני טפסי לימודים (שתי תכניות נפרדות) יחויב בתקורה עבור כל טופס בנפרד (אם חלים עליו התנאים שפורטו מעלה).

3. התקורה, בגובה 10%, הנה תוספת לאחוז שכר הלימוד המחויב, גם אם הסטודנט לומד רק סמסטר אחד בלבד.

4. במקרים שבהם הארכת משך הלימודים נובעת מסיבות מוצדקות, מוענק פטור מתשלום התקורה.
    מקרים אלו מטופלים על ידי ועדת הערעורים לענייני שכר לימוד, שפועלת בדיקנט הסטודנטים.

 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד