נספח ו' - לימודי עברית

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים

נספח ו' -  לימודי עברית - נה"ל תשפ"ב

רמת העברית של התלמיד נקבעת באמצעות בחינת מיון, שנעשית און-ליין ובחינת שיבוץ המתקיימת ביחידה לעברית. בחינות אלו מתקיימות לקראת תחילת לימודיו של התלמיד. על פי תוצאות בחינות המיון והשיבוץ ייקבע מי מהנבחנים זכאים להיבחן ב"בחינת פטור" ומי מהם יסווגו לרמות השונות של לימוד עברית.

  1. לזכאים להיבחן ב"בחינת פטור" בעקבות בחינת המיון: פטור מלימודי עברית יוענק למי שהשיג ב"בחינת הפטור" ציון 75 לפחות (85 לפחות לתלמידי משפטים). תלמיד שהשיג  ציון נמוך מ- 75 (נמוך מ- 85 לתלמידי משפטים) ילמד בקורס סמסטר יאלי ברמה ו' בשנת הלימודים הראשונה שלו (מומלץ ללמוד ב סמסטר הראשון). בתום הקורס ייבחן ב"בחינת פטור".
  2. תלמיד שהישגו בבחינת המיון לא זיכה אותו באפשרות להיבחן ב"בחינת פטור", ידורג לאחת משש רמות לימוד (א'- ו'; רמה א' היא הנמוכה ביותר). סף הקבלה לרוב החוגים באוניברסיטה הוא רמה ד'.
  3. ציוני המעבר: מרמה ד' לרמה ה' – 65 בבחינת רמה; מרמה ה' לרמה ו' – 70 בבחינת רמה; ומרמה ו' לקבלת הפטור בעברית – 75 (85 לתלמידי משפטים).
  4. דילוג על רמה בעברית:

בכדי לגשת לבחינת דילוג על רמה בעברית ולעבור לרמה הבאה (או לקבל פטור) יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

  1. תלמיד שנבחן בבחינת הרמה מבלי שלמד בקורס עברית וציונו בבחינת הרמה הינו 95 ומעלה.
  2. תלמיד שלמד בקורס עברית וציונו הן בבחינת הרמה והן בשקלול ציוני הכיתה הינו 95 ומעלה.

        הציון המינימלי הנדרש בבחינת הדילוג הוא ציון 70 לפחות, פרט לרמה ה' שם נדרש ציון 75 לפחות וכן מלבד בחינת הפטור שם נדרש ציון של 75 ותלמידי משפטים נדרשים לציון 85 לפחות.

הרישום לבחינות אלו יעשה מראש ובתשלום לפי התעריף הקבוע ביחידה לעברית.

האוניברסיטה מקיימת בביה"ס לתלמידים מחו"ל קורסים בעברית בכל הרמות, במסגרת "אולפן ירושלים" (ביולי) ו"אולפן הקיץ" (באוגוסט-ספטמבר). מומלץ לתלמידים שלא עמדו בדרישות הקבלה או המעבר, להשתתף בקורסים אלה. לימודים ב"אולפן הקיץ" שקולים כנגד לימודי סמסטר שלם במהלך השנה. בסוף הקורס מתקיימות בחינות רמה ובחינות פטור. "אולפן ירושלים" אינו שקול כנגד לימודים במהלך השנה, ולא ניתן להשלים לימודי רמה באמצעותם. הלימודים בקיץ כרוכים בתשלום נוסף על שכר הלימוד הרגיל.

 

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים