נספח ב' - התאמות בשל קשיים בשפה העברית

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים

נספח ב': התאמות בשל קשיים בשפה העברית - נה"ל תשפ"ב

תלמיד המתקשה בשפה העברית בשל אחת מהסיבות הבאות, יהיה זכאי להתאמות:

זכאים להתאמות:

  1. תלמידים עולים ותלמידים זרים שלמדו פחות משבע שנים בשפה העברית ואשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית שלא בשפה העברית, יהיו זכאים להתאמות במשך התקופה הקצרה מבין השתיים: (i) משך לימודיהם לתואר או (ii) עד להשלמת שנות הלימוד בעברית לשבע שנים [כלומר, (7 שנים) – (מספר שנות הלימוד הקודמים בעברית) = (מספר שנות הזכאות להתאמות)].
  2. תלמידים מהחברה הערבית אשר לימודיהם התיכוניים היו בשפה שאינה עברית ואשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית, יהיו זכאים להתאמות במהלך כל שנות לימודיהם לתואר אחד באוניברסיטה. זאת, ובלבד שהם אינם בעלי תואר אקדמי קודם שנלמד בשפה העברית. משך ההתאמות יהיה מספר שנות התקן לתואר אחד + שנה נוספת. משך ההתאמות בלימודי רפואה יהיה לתקופה של ארבע שנות הלימוד הראשונות לתואר.
  3. תלמידים בוגרי החינוך החרדי ותלמידים בני העדה האתיופית, המתקשים בשפה העברית בשל אופי לימודיהם הקודמים או בשל היותם דור ראשון להשכלה (בני-עולים מאתיופיה) יהיו זכאים להתאמות במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר אחד באוניברסיטה. זאת, ובלבד שהם אינם בעלי תואר אקדמי קודם שנלמד בשפה העברית.   

תלמידים הזכאים להתאמות על פי סעיפים א'-ג' יקבלו הארכת זמן של 25% בכל בחינה המתקיימת בתקופת הזכאות והנערכת בשפה העברית וציוניהם לא ייפגעו בגין שגיאות כתיב. תלמידים הזכאים להתאמות על פי סעיפים א' ו- ב' יורשו גם להשתמש בתקופת הזכאות במילון או במילונית ממוחשבת (שלא מאפשרת גישה לרשת האינטרנט).

הערה: תלמידים המתקשים בשפה העברית גם לאחר תום תקופת הזכאות להתאמות המוגדרת בסעיפים א'-ג', יוכלו לפנות ליחידה ללקויות למידה על מנת שזו תקבע את הצורך להאריך את תקופת הזכאות שלהם להתאמות.

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים