תואר מוסמך

מידע כללי- מוסמך

שנות התקן ללימודי מוסמך הן שנתיים. בהן על הסטודנט לצבור מינימום 200% על מנת להיות זכאי לתואר. 

סטודנט הלומד בשנה א' בהיקף העולה על 100%, יחויב ב-100% שכר לימוד בלבד והיתרה תעבור לחיוב בשנה העוקבת.

סטודנט שלא ימשיך לשנה ב' יצטרך לשלם את היתרה שהייתה אמורה לעבור לשנה העוקבת. 

 

סטודנט הבוחר ללמוד בהיקף הנמוך מ-50%, יחויב ב-50% שכר לימוד בכל שנה ולא יותר מ-4 שנים.

סטודנט שלא סיים את חובותיו האקדמיים וצבר 200% - ישלם בהתאם לתכנית שיגיש ובתוספת תקורה (10%).

סטודנט שהצהיר על סיום לימודיו וטרם צבר 200% שכר לימוד, יחויב בהתאם לתכנית הלימודים ולא פחות מהנדרש להשלמת הצבירה ל-200%. 

סטודנטים בלימודי רפואה ורפואת שיניים, הלומדים במקביל "לימודי מוסמך", לא יידרשו להשלים צבירה של 200% שכר לימוד למוסמך אלא ישלמו ע"פ חישוב שעות למוסמך ולא פחות מ-100% ובתנאי שילמדו את לימודי המוסמך ברצף ללימודי הרפואה וללא הפסקה במהלך הלימודים.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד