שוברים

הערות חשובות:
לא ניתן לשלם בהעברה בנקאית או Paypal.
תשלום שכ"ל במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים.

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. כספי המלגה יילקחו בחשבון במועד העדכון שלה ואם קיימת יתרת חוב, המלגה תכסה אותה. רק לאחר קיזוז יתרת החוב מכספי המלגה ואם תיווצר יתרת זכות, הסטודנט יקבל החזר.

שוברים

ניתן לשלם את שכר הלימוד ללא עמלה באמצעות שובר לתשלום בבנק הדואר*
לצורך כך, יש להיכנס למידע האישי > תשלומים > תשלום בשובר. השובר יישלח למייל האוניברסיטאי בלבד.

יש אפשרות לשלם את מלוא שכר הלימוד או לבחור בפריסת תשלומים, צמודים למדד.
*שימו לב: בהתאם לחוק המזומן החל מ1.8.22 לא ניתן לשלם בבנק או בבנק הדואר במזומן בסכום גבוה מ 6,000 ש"ח.
ההגבלה אינה חלה על תשלום שובר בצ'ק או באשראי.

סטודנט שבוחר לשלם את שכר הלימוד בפריסת תשלומים, צריך לבקש שובר לתשלום מספר 1.

לאחר מכן, יש להיכנס מידי חודש החל מנובמבר 2022 ועד מאי 2023 ולבקש שובר על התשלומים הבאים.

בכל שלב, ניתן לבקש שובר על יתרת שכר הלימוד. 

יובהר כי כל תשלום עבור שכר לימוד שיתבצע לאחר ה-15.9.22, יוצמד למדד המחירים לצרכן. 
 

קבלות תשלום

אין אפשרות להנפיק קבלות עבור תשלומים שבוצעו בשוברים בבנקים מסחריים או בבנק הדואר.
במעמד התשלום כל סטודנט מקבל קבלה, יש להקפיד לשמור אותה.