תשלום מס' 1

הערות חשובות:
לא ניתן לשלם בהעברה בנקאית או Paypal.
תשלום שכ"ל במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים.

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. כספי המלגה יילקחו בחשבון במועד העדכון שלה ואם קיימת יתרת חוב, המלגה תכסה אותה. רק לאחר קיזוז יתרת החוב מכספי המלגה ואם תיווצר יתרת זכות, הסטודנט יקבל החזר.

תשלום מס' 1

כל הסטודנטים הבוחרים לשלם את שכר הלימוד בתשלומים, חייבים לשלם עד ה- 15.09.22  את "תשלום מספר 1" בסך  4,507 / 4,517 ש"ח (לתלמידי בוגר ומוסמך) או השלמה לסכום זה (בקיזוז מקדמת מימוש, אם שולמה). 

תשלום זה כולל דמי אבטחה שהנם תשלום חובה, דמי ארגון הסטודנטים הארצי שהנם תשלום חובה לתלמידי בוגר ומוסמך, וכן תשלומים נלווים עבור דמי רווחה ואגודת הסטודנטים הניתנים לביטול על פי נהלי שכר לימוד
תשלום מספר 1 אינו כולל חיוב בגין אנגלית/עברית. החיוב עבור אנגלית/עברית ייעשה לאחר קליטת תכנית לימודים.

הסכום לתשלום הינו קבוע. במידה וגובה שכר הלימוד יהיה נמוך מתשלום זה, הסטודנט יזוכה בחשבון הבנק במהלך שנת הלימודים (יש לעדכן באתר המידע האישי פרטי חשבון בנק להחזרים).

ניתן לבצע תשלום זה במידע האישי ע"י בחירת האופציה הרצויה:
כרטיס אשראי כולל עמלת אשראי בגובה 1%
או שובר לתשלום בבנק הדואר/ הוראת קבע/ פיקדון צבאי  - ללא עמלה.

יובהר כי כל תשלום עבור שכר לימוד שיתבצע לאחר ה-15.9.22, יוצמד למדד המחירים לצרכן.