תשלום מס' 1

תשלום מס' 1

 

כל הסטודנטים הבוחרים לשלם את שכר הלימוד בתשלומים, חייבים לשלם עד ה- 15.09.20  את "תשלום מספר 1" בסך  4393 / 4403 ש"ח (לתלמידי בוגר ומוסמך) או השלמה לסכום זה (בקיזוז מקדמת מימוש, אם שולמה). 

תשלום זה כולל דמי אבטחה שהנם תשלום חובה, דמי ארגון הסטודנטים הארצי שהנם תשלום חובה לתלמידי בוגר ומוסמך, וכן תשלומים נלווים עבור דמי רווחה ואגודת הסטודנטים הניתנים לביטול על פי נהלי שכר לימוד. התשלום אינו כולל חיוב בגין אנגלית/עברית. חיוב ייעשה לאחר קליטת תכנית לימודים.

הסכום לתשלום הינו קבוע. במידה וגובה שכר הלימוד יהיה נמוך מתשלום זה, הסטודנט יזוכה בחשבון הבנק במהלך שנת הלימודים (יש לעדכן באתר המידע האישי פרטי חשבון בנק להחזרים).

ניתן לבצע תשלום זה במידע האישי ע"י בחירת האופציה הרצויה: כרטיס אשראי/שובר לתשלום בבנק הדואר/ הוראת קבע  או בכרטיס אשראי דרך אפליקציית HUJI app.

יובהר כי כל תשלום עבור שכר לימוד שיתבצע לאחר ה-15.9.20, יוצמד למדד המחירים לצרכן. 


תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים.
סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס.
כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד