תשלום בכרטיס אשראי

הערות חשובות:
לא ניתן לשלם בהעברה בנקאית או Paypal.
תשלום שכ"ל במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים.

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. כספי המלגה יילקחו בחשבון במועד העדכון שלה ואם קיימת יתרת חוב, המלגה תכסה אותה. רק לאחר קיזוז יתרת החוב מכספי המלגה ואם תיווצר יתרת זכות, הסטודנט יקבל החזר.

תשלום בכרטיס אשראי

 

על מנת לשלם באשראי, יש להיכנס למידע האישי > תשלומים תשלום באשראי או דרך אפליקציית HUJI app
יש אפשרות לשלם את מלוא שכר הלימוד או לשלם לפי פריסת התשלומים המפורטת בהמשך.

תשלום מלוא שכר הלימוד

עד להזנת תכנית לימודים אישית, ברירת המחדל לחיוב הנה עבור תכנית מלאה של 100%.
למשלמים עד ה-15.9.22 תינתן הנחה של 2.5% ללומדים בהיקף של 100% לפחות (לא כולל תלמידי חשבונאות שנה ד' או תלמידי המכינה הקדם אקדמית).


פריסת תשלומים

 סטודנט שבוחר לשלם את שכר הלימוד בפריסת תשלומים, צריך לשלם את תשלום מספר 1. לאחר מכן, יש להיכנס מידי חודש (החל מנובמבר 2022 ועד מאי 2023) ולשלם את התשלום החלקי הנדרש לאותו חודש.
יש אפשרות לשלם כל תשלום בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט (3-18 תשלומים הכוללים ריבית כפי שנקבעה מול חברת האשראי)

תשלום מספר 1:  עד ה- 15.09.22 בסך  4,517 / 4,507  ש"ח (לתלמידי תואר בוגר ומוסמך).

תשלום מספר 2עד ה- 15.11.22  השלמה ל- 35% מהיקף שכ"ל מלא (100%) 

תשלום מספר 3עד ה- 15.12.22  השלמה ל- 45% מהיקף שכ"ל מלא (100%) 

תשלום מספר 4עד ה- 15.01.23  השלמה ל- 55% מהיקף שכ"ל מלא (100%) 

תשלום מספר 5עד ה- 15.02.23  השלמה ל- 65% מהיקף שכ"ל מלא (100%) 

תשלום מספר 6עד ה- 15.03.23  השלמה ל- 80% מהיקף שכ"ל מלא (100%) 

תשלום מספר 7עד ה- 15.04.23  השלמה ל- 90% מהיקף שכ"ל מלא (100%) 

תשלום מספר 8עד ה- 15.05.23  השלמה ל- 100% מהיקף שכ"ל מלא (100%) 

יובהר בזאת כי התשלומים אינם כוללים הפרשי הצמדה למדד אשר יתווספו ליתרת החוב

תשלום בכרטיס אשראי, נושא דמי טיפול בגובה 1%.
לידיעתך, תשלום בשובר או הוראת קבע אינו כרוך בעמלה.

 
שימו לב:
עבור סטודנט החייב בתשלום שכר לימוד הגבוה מ-100%, יחושבו התשלומים עפ"י אותם אחוזים (כמפורט לעיל) מתוך שכר הלימוד האישי.
סטודנט החייב בתשלום שכר לימוד נמוך מ-100%, יחויב בשכר לימוד על-פי הטבלה לעיל עד להשלמת שכר הלימוד ולפיכך, יסיים תשלומיו מוקדם יותר.