הלוואות ומלגות סיוע

הערות חשובות:
לא ניתן לשלם בהעברה בנקאית או Paypal.
תשלום שכ"ל במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים.

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. כספי המלגה יילקחו בחשבון במועד העדכון שלה ואם קיימת יתרת חוב, המלגה תכסה אותה. רק לאחר קיזוז יתרת החוב מכספי המלגה ואם תיווצר יתרת זכות, הסטודנט יקבל החזר.

הלוואות ומלגות סיוע

הלוואות:

האוניברסיטה מקצה משאבים רבים על מנת לסייע לסטודנטים במימון לימודיהם.
במסגרת זאת, מאפשרת האוניברסיטה לסטודנטים לקבל הלוואה אחת בשנה, אשר תוחזר ללא ריבית והצמדה.
הריבית תשולם לבנק על ידי האוניברסיטה.
 

תואר ראשון  -  10,000 ₪

תואר שני  -  14,000 ₪

תואר שלישי  -   6,000 ₪

תלמידים בתוכניות אחרות (מעמד מיוחד, משלים למחקר, חשבונאות שנה ד', מכינה קדם אקדמאית, השלמות למוסמך וכו...) - 10,000 ש"ח 

בין דרישות הבנק יתכן ותידרש העברת משכורת או ערב, הכל בהתאם לשיקול דעתו של הבנק.
לבנק ניתנת הזכות לסרב להעמיד את ההלוואה לסטודנט משיקוליו.
לאחר ביצוע ההליכים בבנק, ההלוואה תועמד לזכות חשבון הבנק של התלמיד.
מספר ההלוואות מוגבל. האוניברסיטה רשאית להפסיק בכל עת את מתן ההלוואות.

לבקשת הלוואה, על התלמיד לגשת למידע האישי> חשבונות סטודנטים> בקשת הלוואה
את טופס בקשת ההלוואה יש להעביר לבנק.

סטודנטים חדשים לשנה האקדמית הנוכחית לא יכולים להוציא הפניה להלוואה בבנק לפני קליטת טופס לימודים (רישום לקורסים).
מקדמת מימוש בלבד אינה מספיקה לצורך זה.

הערה: בטופס ההלוואה "מספר סטודנט" הוא מספר תעודת הזהות (עבור סטודנטים ישראלים)

מלגות סיוע:

יחידת הסיוע בדיקנט הסטודנטים מטפלת בהענקת מלגות על בסיס נזקקות כלכלית. המלגות מוענקות לתלמידי תואר ראשון ולתלמידי תארים מתקדמים: תואר שני, ד"ר לרפואה וד"ר לרפואת שיניים בשנים הקליניות (שנים ד-ו), ד"ר לרפואה וטרינרית.

הגשת בקשה למלגה נעשית באמצעות אתר מידע אישי > מלגות.

לפרטים נוספים לחצו כאן.  

לפירוט וחיפוש מלגות נוספות - לחצו כאן

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד