תשלום מלוא שכר הלימוד

הערות חשובות:
לא ניתן לשלם בהעברה בנקאית או Paypal.
תשלום שכ"ל במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים.

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. כספי המלגה יילקחו בחשבון במועד העדכון שלה ואם קיימת יתרת חוב, המלגה תכסה אותה. רק לאחר קיזוז יתרת החוב מכספי המלגה ואם תיווצר יתרת זכות, הסטודנט יקבל החזר.

תשלום מלוא שכר הלימוד

ניתן לשלם את מלוא שכר הלימוד גם טרם הרישום לקורסים באתר המידע האישי באמצעות כרטיס אשראי כולל עמלת אשראי בגובה 1%
או ללא עמלה באחת מהאפשרויות הבאות:
הוראת קבע (יש לאשר גבייה זו במידע האישי), פיקדון צבאי או באמצעות שובר לתשלום בבנק הדואר (יש להיכנס למידע האישי ולהדפיס שובר זה) 

תשלום זה כולל דמי אבטחה שהנם תשלום חובה, דמי ארגון הסטודנטים הארצי שהנם תשלום חובה לתלמידי בוגר ומוסמך, וכן תשלומים נלווים עבור דמי רווחה ואגודת הסטודנטים הניתנים לביטול על פי נהלי שכר לימוד.

למשלמים תשלום זה עד ה-15.09.22, תינתן הנחה של 2.5% ללומדים תכנית בהיקף של 100% לפחות (פרט לתלמידי חשבונאות שנה ד' ותלמידי מכינה קדם אקדמית). 

אם היקף הלימודים והתשלום בפועל יהיה נמוך / גבוה מהיקף זה (100%) הסטודנט יזוכה / יחוייב בהפרש במהלך שנת הלימודים. 
התשלום אינו כולל חיוב בגין אנגלית/עברית. חיוב ייעשה לאחר קליטת תכנית לימודים.