הוראת קבע

הערות חשובות:
לא ניתן לשלם בהעברה בנקאית או Paypal.
תשלום שכ"ל במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים.

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. כספי המלגה יילקחו בחשבון במועד העדכון שלה ואם קיימת יתרת חוב, המלגה תכסה אותה. רק לאחר קיזוז יתרת החוב מכספי המלגה ואם תיווצר יתרת זכות, הסטודנט יקבל החזר.

הוראת קבע

תשלום בהוראת קבע מאפשר פריסת תשלומים ללא ריבית.
על מנת לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראת קבע, על הסטודנט להחתים את טופס הוראת הקבע בבנק.
לפותחים הוראת קבע באופן מקוון/אינטרנטי, קוד המוסד של האוניברסיטה העברית הינו 30818. 
יש לשלוח צילום של הטופס החתום (או אישור מקוון) למחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים באמצעות  "יצירת קשר" באתר המידע האישי.


פריסת תשלומי שכר הלימוד ומועדם

תשלום מספר 1: יגבה מהוראת הקבע ב- 15.08.21  או ב- 15.09.21. לנרשמים באיחור, תשלום מס' 1 יגבה ב15.10
תשלום זה אינו נגבה אוטומטית, יש לאשר את גביית התשלום באתר המידע האישי - ראו צילום מסך בקישור
למבקשים גביה ב-15.8: יש לסמן את הבקשה עד 10.8. לאחר תאריך זה, הקישור לעמוד אישור הגביה יוסר זמנית מהמידע האישי.
הקישור יופיע שוב במידע האישי עם קביעת תעריף שכר הלימוד המעודכן בהתאם למדד יולי שיפורסם לאחר ה15.8
למבקשים גבייה ב-15.9: יש לסמן את הבקשה לאחר ה-16.8 
עבור מי שלא סימן עד 12.9, ניתן לחילופין לשלם את תשלום מספר 1 בשובר או באשראי עד 15.9 כולל על מנת להמנע מהפרשי הצמדה וריבית.
למבקשים גביה ב15.10: הקישור לעמוד אישור הגביה במידע האישי יוחזר לאחר סוכות ב29.9.21. ניתן יהיה לסמן עד תאריך 12.10.21 
תלמידים שלא יסמנו את בקשתם לגביה עד 12.10 ולא ישלמו באמצעי אחר, תשלום מס' 1 יצטבר אוטמטית לגביה של תשלום מס' 2.


תשלום מספר 2: ב- 15.11.21  השלמה ל- 35% מהיקף שכ"ל מלא (100%).

תשלום מספר 3: ב- 15.12.21  השלמה ל- 45% מהיקף שכ"ל מלא (100%).

תשלום מספר 4: ב- 15.01.22  השלמה ל- 55% מהיקף שכ"ל מלא (100%).

תשלום מספר 5: ב- 15.02.22  השלמה ל- 65% מהיקף שכ"ל מלא (100%).

תשלום מספר 6: ב- 15.03.22  השלמה ל- 80% מהיקף שכ"ל מלא (100%).

תשלום מספר 7: ב- 15.04.22  השלמה ל- 90% מהיקף שכ"ל מלא (100%).

תשלום מספר 8: ב- 15.05.22  השלמה ל- 100% מהיקף שכ"ל מלא (100%).

יובהר בזאת כי התשלומים אינם כוללים הפרשי הצמדה למדד אשר יתווספו ליתרת החוב. 

שימו לב, סטודנט החייב בתשלום שכר לימוד הגבוה מ-100%, יחושבו התשלומים עפ"י אותם אחוזים (כמפורט לעיל) מתוך שכר הלימוד האישי.

סטודנט החייב בתשלום שכר לימוד נמוך מ-100%, יחויב בשכר לימוד על-פי הטבלה לעיל עד להשלמת שכר הלימוד. לפיכך, יסיים תשלומיו מוקדם יותר.

למשל: סטודנט שלומד בהיקף של 70% יסיים תשלומיו ב-15.02.22.

          סטודנט שלומד בהיקף של 89% יסיים תשלומיו ב-15.04.22.

תשלום של מלוא שכר הלימוד עד ה-15.9.21 יקנה לסטודנט הנחה של 2.5% ללומדים בהיקף של 100% ומעלה (לא כולל תלמידי חשבונאות שנה ד' ותלמידי המכינה הקדם הקדם אקדמית).

קבלות תשלום

קבלה לאחר תשלום תשלח למייל האוניברסיטאי מספר ימים לאחר הגביה בפועל.

הערות חשובות

1. יש להודיע למחלקה לתשלומי סטודנטים על השגה בחישוב שכר לימוד או עדכון/ביטול הוראת קבע עד ה-9 לכל חודש.
    ההודעה תיבדק ותתוקן במידת הצורך, לפני ביצוע הגבייה.
2. אם מכל סיבה שהיא לא יכבד הבנק את התשלום, יחויב הסטודנט בהצמדה וריבית פיגורים וכן בתשלום עבור דמי טיפול בסך 30 ₪.