פיקדון צבאי

הערות חשובות:
לא ניתן לשלם בהעברה בנקאית או Paypal.
תשלום שכ"ל במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים.

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. כספי המלגה יילקחו בחשבון במועד העדכון שלה ואם קיימת יתרת חוב, המלגה תכסה אותה. רק לאחר קיזוז יתרת החוב מכספי המלגה ואם תיווצר יתרת זכות, הסטודנט יקבל החזר.

פיקדון צבאי - תשלום מקוון

ניתן לשלם באמצעות הפיקדון הצבאי באתר המידע האישי > תשלומים > תשלום דרך פיקדון.
לאחר בחירת סכום התשלום ואישורו, יופיע מסך עם קישור לאתר של האגף והקרן לחיילים משוחררים.

פיקדון - מידע אישי

באתר הקרן, עליך להכנס ל: משיכה מפקדון ל-6 מטרות
משיכה מפיקדון ל6 מטרות
 

ייתכן ותתבקשו בשלב זה לאמת קוד שישלח אליכם למספר הטלפון הנייד.
לאחר מכן יש לבחור ב: לימודים אקדמיים > שובר דיגיטלי > בחירת שובר דיגיטלי > האוניברסיטה העברית (כולל הסכום) > מעבר לתשלום
בסיום התהליך יופיע מסך "אישור קליטת הבקשה למימוש הפיקדון למטרת לימודים".

פיקדון ללימודים

שימו לב!
יש לאשר את התשלום באתר משרד הביטחון לפחות 7 ימי עסקים לפני המועד האחרון לתשלום.
בסיום התהליך יש לוודא שמופיע המסך הבא המעיד על אישור קליטת הבקשה:

פיקדון הודעת אישור

דף "אירעה שגיאה"
אם בניסיונך לשלם באמצעות פיקדון באתר המידע האישי נתקלת בדף "אירעה שגיאה"
יש להתנתק מאתר המידע האישי ע"י לחיצה על "יציאה" בתפריט העליון מצד ימין
לאחר מכן לפתוח בדפדפן עמוד "גלישה בסתר" באמצעות שילוב קיצור המקשים Ctrl-Shift-N  (או Command-Shift-N ב macOS).
בעמוד שנפתח, להכנס מחדש לאתר המידע האישי עם מספר זהות וקוד/סיסמא ולנסות בשנית.

להפקת "גיליון תשלומים" לצורך קבלת מלגת "ממדים ללימודים" יש להכנס לאתר המידע האישי > אישורים > תשלומי שכר לימוד


הנחה בגובה 2.5% תינתן למקדימים להסדיר את מלוא שכר הלימוד עד ה-15.9 ללומדים בהיקף של 100% ומעלה
(לא כולל תלמידי חשבונאות שנה ד' ותלמידי המכינה הקדם אקדמית). 


סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. 
כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר. 
יובהר כי כל תשלום עבור שכר לימוד שיתבצע לאחר ה15 בחודש, יוצמד למדד המחירים לצרכן