קישורים שימושיים

קישורים שימושיים

האגף למחשוב, תקשורת ומידע
ניתן לפנות למרכז התמיכה לצורך שיחזור סיסמא לדואר האלקטרוני האוניברסיטאי או/ו לאתר המידע האישי
טלפון: 02-5883450

מעונות הסטודנטים
יצירת קשר במקרה של חוב שכר דירה למעונות בטלפון: 02-5883391  / 02-5882358 או בדואר אלקטרוני

ועדת ערעורים לענייני שכר לימוד
מטרת הוועדה לדון בבקשות שעניינן נסיבות חריגות ובלתי צפויות בלבד ולא בבקשות שנומקו בטעמים אחרים 

היחידה לאנגלית כשפה זרה
ממונה על הוראת השפה האנגלית והעברת קורסים בארבעת הקמפוסים: הר הצופים, קריית אדמונד ספרא בגבעת רם, עין-כרם ורחובות.
דרכי יצירת קשר עם היחידה