פטור שכ"ל למשתתפי אולימפיאדות מדעים וחידון התנ"ך

פטור משכר לימוד למועמדים שהשתתפו או זכו בהיותם תלמידי תיכון באולימפיאדות בינלאומיות בתחומים מדעיים 
ופטור משכר לימוד למשתתפי או זוכי חידון התנ"ך העולמי.

 

מועמדים שהשתתפו בחידון התנ"ך העולמי ונרשמו לחוגים ב פקולטה למדעי הרוח, וכן מועמדים שהשתתפו בתקופת התיכון באולימפיאדות בינלאומיות למדע בתחומים: כימיהמדעי המחשבמתמטיקה ופיסיקה והתקבלו לאוניברסיטה לאותו חוג בו הם השתתפו באולימפיאדה, יהיו זכאים לפטור משכר לימוד באופן הבא:

  1. משתתפים שזכו במדליה יהיו זכאים לפטור משכ"ל לשלוש שנים.
  2. משתתפים שהשתתפו בתחרות ולא זכו במדליה, יהיו זכאים לפטור משכ"ל לשנה הראשונה בלבד.

• על המועמדים הללו, לאחר שירשמו ויתקבלו, להציג אישור השתתפות/זכיה רשמי למדור רישום וקבלה, לא יאוחר מיום פתיחת שנת הלימודים.
• פטור שכ"ל הינו בגובה 100% משכר לימוד מלא, אך לא יותר מגובה שכר הלימוד האישי של הסטודנט באותה שנה.
• הפטור יתעדכן רק לאחר קליטת טופס לימודים ובהתאם לנהלים.

» לתשומת לבכם: הפרס לא יינתן רטרואקטיבית, עליו להיות מוסדר וממומש בשנת הלימודים הראשונה של הסטודנט באוניברסיטה העברית.
» על מועמדים שזכאים לפטור משכ"ל לשלוש שנים, יש להגיש בתחילת כל שנה אישור זכיה בחידון למחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים

 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד