פטור שכ"ל למשתתפי אולימפיאדות מדעים וחידון התנ"ך

פטור משכר לימוד למועמדים שהשתתפו או זכו בהיותם תלמידי תיכון באולימפיאדות בינלאומיות בתחומים מדעיים 
ופטור משכר לימוד למשתתפי או זוכי חידון התנ"ך העולמי.

 
 מועמדים שהשתתפו בחידון התנ"ך העולמי ונרשמו לחוגים בפקולטה למדעי הרוח, וכן מועמדים שהשתתפו  בתקופת התיכון באולימפיאדות בינלאומיות למדע בתחומים: כימיה, מדעי המחשב, מתמטיקה ופיזיקה, ונרשמו לאוניברסיטה לאותו חוג בו הם השתתפו באולימפיאדה, יהיו זכאים לפטור משכר לימוד באופן הבא:

1.      משתתפים שזכו במדליה יהיו זכאים לפטור משכ"ל לשלוש שנים.
2.      משתתפים שהשתתפו בתחרות ולא זכו במדליה, יהיו זכאים לפטור משכ"ל לשנה הראשונה בלבד בחוג בו השתתפו בתחרות.
 

התנאי לקבלה הוא זכאות לתעודת בגרות ואנגלית ברמת מתקדמים א' לפחות. 
על המועמדים הללו, לאחר שירשמו ויתקבלו, להציג אישור השתתפות/קבלה רשמי למדור רישום וקבלה.
פטור שכ"ל הינו בגובה 100% משכר לימוד מלא, אך לא יותר מגובה שכר הלימוד האישי של הסטודנט.
הפטור יתעדכן רק לאחר קליטת טופס לימודים.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד