החזרי שכר לימוד בגין תשלומי יתר

החזרי שכר לימוד בגין תשלומי יתר

סטודנט שסיים לשלם את כל שכר הלימוד ונותרה לו יתרת זכות בחשבונו, היתרה תוחזר בחישוב הצמדה למדד האחרון שפורסם.

ההחזר יועבר אוטומטית לחשבון הבנק ע"פ פרטי חשבון הבנק לזיכוי הקיימים במערכת. 
ההחזרים מועברים לבנק פעמיים בחודש החל מה-30.11.21 (לאחר סיום תקופת השינויים סמסטר א').
יתרת זכות בחשבון אינה מעידה על גמר חשבון מאחר ובמשך שנת הלימודים ייתכנו שינויים שעשויים לגרום ליתרת חוב חדשה.

בסמוך לתקופת השינויים של סמסטר ב', עקב השינויים התכופים בהיקפי שכר הלימוד, יתכן כי יבוצעו החזרים רק פעם בחודש.
פרטי הבנק להחזר ומועד ההחזר מופיעים באתר "מידע אישי > שכר לימוד ותשלומים > יתרה". 
כל סטודנט מתבקש לוודא את נכונות הפרטים.

העדכון דרך המידע האישי מיועד לפרטי בנק להחזרים בלבד (לא לחיוב בהוראת קבע).

החזר הנוצר בעקבות ביטול לימודים לאחר תשלום מפיקדון

על פי הנחיית משרד הביטחון, תלמיד שיבטל את לימודיו, שילם שכר לימוד מפיקדון ונוצרה לו יתרת זכות - ההחזר יועבר לחשבון הפיקדון באמצעות צ'ק שימסר לסטודנט להפקדה בבנק הדואר.

עדכון פרטי חשבון בנק להחזרים במידע האישי

באתר המידע האישי > עדכונים > דיווח פרטי חשבון בנק

דיווח פרטי חשבון בנק להחזרים

אם בניסיונך לעדכן פרטי חשבון בנק נתקלת בדף "אירעה שגיאה", יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

1. להתנתק מאתר המידע האישי ע"י לחיצה על "יציאה" בתפריט העליון מצד ימין.

2. לפתוח בדפדפן "עמוד גלישה בסתר" / New incognito window / New private window
בכרום באמצעות שילוב המקשים Ctrl-Shift-N בWindows או Command-Shift-N ב macOS.
בדפדפן Firefox באמצעות שילוב המקשים Ctrl-Shift-P בWindows או Command-Shift-P ב macOS.
או באמצעות לחיצה על שלוש הנקודות האנכיות בתפריט בצד ימין למעלה בדפדפן ובחירת חלון גלישה בסתר (New incognito/private window).

3. בחלון הגלישה בסתר להכנס מחדש לאתר המידע האישי עם מספר זהות וקוד/סיסמא ולנסות בשנית דרך: עדכונים > דיווח פרטי חשבון בנק.