הסבר מקוצר על שכר לימוד

סטודנטים יקרים

אנו מברכים אתכם, הסטודנטים החדשים המצטרפים אלינו בשנה זו ואת אלו הוותיקים הממשיכים עמנו, בשנת לימודים פורייה מהנה ומוצלחת.

הנכם מתבקשים להסדיר את  שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב.
יש לקרוא בעיון, לפני ביצוע התשלום, את נהלי שכר הלימוד המתפרסמים באתר המחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים.
תשלום שכר הלימוד מהווה התחייבות הסטודנט לנהלים אלו.

אנו, במחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים, עושים כל מאמץ לספק לכם את מירב המידע בצורה בהירה ומדויקת.
כמו גם שואפים אנו להיות אוזן קשבת לבעיות, הערות ובקשות.
באפשרות כל הסטודנטים לפנות אל עובדי המחלקה ואנו מבטיחים להתייחס לכל בקשה והערה במלוא תשומת הלב.

למידע כללי בנושאי שכר לימוד ניתן לפנות למוקד טלפוני 02-5882888 בשעות 8:30-16:30.

תעריפי שכר לימוד:

תעריף שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב ייקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה בהתאם למדד יולי 2021.
תעריפי שכ"ל יעודכנו במהלך השנה בהתאם למדד.

תעריפי שכר הלימוד למשלמים עד 15.9.21 מוצמדים למדד יולי 2021

שכר לימוד לתואר בוגר- 10,391 ש"ח

שכר לימוד לשאר התארים - 14,042 ש"ח

  • תעריפים אלו נוגעים לתכנית לימודים מלאה העומדת על 100%. החיוב בפועל יחושב בהמשך בהתאם לתכנית הלימודים האישית של כל סטודנט.

  • דמי אבטחה-  580  ₪* סכום זה הינו תשלום חובה. הסכום הינו קבוע ואינו תלוי בהיקף,משך או מסלול הלימודים.

*הסכום אינו סופי ועשוי להשתנות בהתאם להחלטת המל"ג. 


לימודי עברית ואנגלית (מתקדמים א'-רמה 2) כשפה זרה: 1,404 ש"ח

אנגלית (בסיס-רמה 3) התעריף: 1,825 ש"ח

תשלומי דמי רווחה ודמי אגודת הסטודנטים
סטודנטים שישלמו דמי רווחה ואגודה יזכו להטבות במרכזי הספורט.

לפרטים אודות "סל שירותי הספורט" לסטודנטים יש להיכנס לקישור הבא.

דמי רווחה  בסך 120 ש"ח (לתלמידי ד"ר 38 ₪) – מיועדים להענקת שרותי רווחה לסטודנטים.
דמי הרווחה חלים על כל הסטודנטים ואינם תלויים בהיקף,  משך או מסלול לימודים.

לפירוט אודות השירותים הניתנים למשלמי דמי רווחה, ניתן להיכנס לקישור הבא .

דמי אגודת הסטודנטים בסך 251 ₪ (לתלמידי ד"ר 98 ₪) -  מאפשרים לאגודת הסטודנטים להעניק שורת שירותים והטבות לרווחת הסטודנט.
דמי האגודה חלים על כל הסטודנטים ואינם תלויים בהיקף,  משך או מסלול לימודים. 

לפירוט אודות השירותים הניתנים למשלמי דמי אגודת הסטודנטים, ניתן להיכנס לקישור הבא

הודעה על ביטול דמי הרווחה ו/או אגודת הסטודנטים:

שימו לב ניתן לבטל כל אחד מהתשלומים בנפרד.

ניתן לבטל עד חודש מפתיחת שנת הלימודים (עד 10.11.2021) דרך אתר "המידע האישי"  > חשבונות סטודנטים > ביטול דמי רווחה ו/או אגודה.
תלמידי תואר שלישי רשאים לבטל עד חודש מיום הרישום. ביטול באופן עצמאי במידע האישי יהיה אפשרי עבורם עד 10.11.21 ולאחר מכן על ידי משלוח פנייה ממוחשבת במערכת "יצירת קשר" באתר "המידע האישי" .
סטודנט שהחל ללמוד בסמסטר ב' - יוכל לבטל עד חודש מיום פתיחת סמסטר ב' (עד 6.4.2022) דרך אתר המידע האישי.   

תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג

סטודנטים לתואר ראשון או שני ישלמו 10 ₪ לארגון הסטודנטים הארצי היציג. התשלום הינו חובה ואינו ניתן לביטול. 

יש לשלם את שכ"ל כפי שמופיע באתר המידע האישי. החזר כספי בהתאם למצב יתרת חשבון הסטודנט יועבר החל מסוף חודש נובמבר.
חיוב שכר הלימוד בשלב זה אינו כולל תשלומים בגין אנגלית/עברית. החיוב ייווצר רק לאחר קליטת תכנית הלימודים.

סטודנטים הלומדים בהיקף של 100% ומעלה אשר יסדירו את תשלום מלוא שכר הלימוד עד לתאריך 15.9.21 יזכו להנחה של 2.5% (פרט לתלמידי חשבונאות שנה ד' ותלמידי מכינה קדם אקדמית).

תשלום שכר הלימוד במועד ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית והצמדה.

 

אפשרויות תשלום שכר הלימוד:

ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי באתר המידע האישי או באפליקציה, באמצעות שובר המופק דרך המידע האישי, או באמצעות הסדרת הוראת קבע.

תשלום באשראי

על מנת לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי יש להיכנס למידע האישי- תשלום באשראי, או דרך אפליקציית hujiapp - מידע אישי.
יש אפשרות לשלם את מלוא שכ"ל או לבחור בפריסת תשלומים צמודים למדד.
סטודנט שבוחר לשלם את שכר הלימוד בפריסת תשלומים צריך לשלם בשלב זה את תשלום מס' 1.
לאחר מכן, יש להיכנס מידי חודש החל מנובמבר 2021 ועד מאי 2022 ולשלם את התשלום החלקי הנדרש לאותו חודש. בכל שלב ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד.                                                                                                                                             

כמו כן, יש אפשרות לשלם כל תשלום בכרטיס אשראי גם בתשלומי קרדיט (3-18 תשלומים הכוללים ריבית כפי שנקבעה מול חברת האשראי).
התשלום בכרטיס אשראי נושא דמי טיפול בגובה 1%.
לפירוט אודות אפשרויות התשלום בכרטיס אשראי: קישור

קבלה לאחר תשלום תישלח למייל האוניברסיטאי

 

תשלום באמצעות הוראת הקבע

תשלום באמצעי זה מאפשר פריסה לתשלומים צמודים למדד.
סטודנט ותיק שמסר הרשאה בנקאית בשנה שעברה ההרשאה תופעל אוטומטית גם בשנה זו  החל מתשלום מס' 2 ב-15.11.

סטודנט שרוצה לשלם את תשלום מס' 1 בהוראת קבע צריך להיכנס למידע האישי,  לסמן ולאשר את הבקשה לגבייה (כולל סטודנטים חדשים שמסרו טופס הוראת קבע חתום על ידי הבנק).  

לפירוט אודות הסדר תשלום בהוראת קבע והורדת טופס הוראת קבע ניתן להיכנס בקישור הבא
יש להעביר את הטופס סרוק לאחר חתימת הבנק, באמצעות מערכת "יצירת קשר" באתר המידע האישי.
קבלה לאחר גבייה בפועל  תישלח למייל האוניברסיטאי.

תשלום באמצעות שובר - לתשלום בבנק הדואר בלבד

על מנת להפיק שובר לתשלום בבנק הדואר יש להיכנס למידע האישי – תשלום בשובר. השובר יישלח למייל האוניברסיטאי.
יש אפשרות לשלם את מלוא שכ"ל או לבחור בפריסת תשלומים צמודים למדד.
סטודנט שבוחר לשלם את שכר הלימוד בפריסת תשלומים צריך לבקש שובר לתשלום מס' 1.
לאחר מכן, יש להיכנס מידי חודש החל מנובמבר 2021 ועד מאי 2022  ולבקש שובר על התשלומים הבאים. בכל שלב ניתן לבקש שובר על יתרת שכר הלימוד.

לפירוט אודות תשלום באמצעות שובר יש להיכנס לקישור הבא

תשלום מקוון מפיקדון צבאי

ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי באתר המידע האישי - בלשונית: "תשלום דרך פיקדון".
יש לסמן את התשלום המבוקש. 
לאחר משלוח הבקשה יש להכנס לאיזור האישי של משרד הביטחון ולאשר את התשלום באתר משרד הביטחון לפחות 5 ימי עסקים לפני המועד האחרון לתשלום.
כאשר יתעדכן התשלום בחשבון שכר הלימוד של הסטודנט/ית ישלחו למייל האוניברסיטאי הודעה על קליטת התשלום במערכת וקבלה.
ביטול לימודים לאחר תשלום מפיקדון
על פי הנחיית משרד הביטחון, תלמיד שיבטל את לימודיו, שילם שכר לימוד מפיקדון ונוצרה לו יתרת זכות - ההחזר יועבר לחשבון הפיקדון באמצעות צ'ק שימסר לסטודנט להפקדה בבנק הדואר.


בברכת שנת לימודים מוצלחת

המחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים

חזרה לדף הבית של אתר שכר לימוד