מלגות שכר לימוד לתלמידי סיעוד ממשרד הבריאות

מלגות שכר לימוד לתלמידי סיעוד ממשרד הבריאות

בכל שנה משרד הבריאות מעניק מלגות שכר לימוד לסטודנטים במסלולי הלימוד לתואר בוגר בסיעוד.
המלגות ניתנות כהלוואה עומדת בהיקף של חמישים אחוז משכר הלימוד וכפופות לחתימת הסטודנט על התחייבות ושטר חוב.

פרטים נוספים על המלגה בקישור:
https://www1.health.gov.il/nursing/study/tuition-scholarships/bachelors-degree-tuition/

במסגרת מלגה זו, משרד הבריאות משלם שכר לימוד מוסדי הגבוה ב 25% משכר לימוד רגיל.
סטודנטים שלא יעמדו בהתחייבויותיהם מול משרד הבריאות ידרשו להחזיר למשרד את כספי המלגה שניתנו להם כהלוואה עומדת. 
הסטודנט יחזיר למשרד הבריאות את הכספים באופן מלא כמתחייב בהסכם עליו הוא חתום מולם.

לאחר סיום ההתחשבנות מול משרד הבריאות, ובכפוף לפניית הסטודנט אלינו ולהצגת אישור לסיום התחשבנות זו, האוניברסיטה תחזיר לסטודנט את ההפרש הנובע מ 25% ששילם מעבר ל50% שכר לימוד רגיל.
בכך, הסטודנט לא ישלם שכ"ל מוסדי כפי ששילם משרד הבריאות אלא שכר לימוד רגיל.

ניתן לפנות אלינו בנושא דרך צור קשר במידע האישי או דרך המוקד הטלפוני.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד