חישוב שכר לימוד

תואר בוגר - חישוב שכר לימוד

שכר הלימוד יחושב על פי מספר השעות השנתיות להן נרשם הסטודנט.
החישוב יערך לפי מכפלה של ערך השעה במספר השעות השנתיות, עם זאת ישנם מסלולי לימודים בהם היקף שכר הלימוד הנו קבוע מראש ואינו תלוי במספר הקורסים אליהם נרשם הסטודנט.

את פירוט השעות לכל קורס ניתן למצוא בשנתון האוניברסיטה. 

ערך השעה לפי שיוך פקולטאי

לסטודנטים הלומדים בפקולטות העיוניות (רוח, חברה, משפטים, עו"ס, חינוך, מנע"ס), ערך שעה אקדמית יהיה שווה ל-5% מתוך שכר לימוד מלא לתואר ראשון.

לסטודנטים הלומדים בפקולטות הניסוייות (טבע ומתמטיקה - כולל הנדסה ומדעי המחשב וחקלאות מזון וסביבה), ערך שעה אקדמית יהיה שווה ל-4% מתוך שכר לימוד מלא לתואר ראשון.

דוגמאות

סטודנט הלומד בפקולטה במדעי הטבע (מדעי החיים למשל) 20 שעות שבועיות - ישלם שכר לימוד בהיקף של 80% (20x4%) .

סטודנט הלומד בפקולטה למדעי החברה (חינוך ומדעי המדינה למשל) בהיקף של 20 שעות שבועיות - ישלם שכר לימוד בהיקף של 100% (20x5%). 

מסלולים חריגים בהם ערך השעה שונה מערך השעה לפי שיוך פקולטאי הם:

-          כלכלה חקלאית – 5%

-          ניהול מלונאות ומשאבי מזון – 5%

-          חשבונאות דו חוגי – 4%

-          אינטרנט וחברה בשילוב חוג עיוני - 4%

מסלולי לימודים בהם היקף שכר הלימוד לתשלום קבוע

במסלולים הבאים שכר הלימוד לסטודנט יהיה 100% בכל אחת מהשנים התקניות לתואר:

-          רפואה

-          רפואת שיניים

-          "אמירים"

-         מסלול אתגר 

-          רוקחות

-          סיעוד

-          ריפוי בעיסוק

-          מדעי המחשב וביולוגיה חישובית

-          קוגניציה

-          עבודה סוציאלית עם חוג נוסף לתואר (לא כולל תואר כפול במשפטים ועו"ס)

-          הסבה לרוקחות

-          תכנית רביבים

קורסי שפה

סטודנט הבוחר ללמוד קורסי שפה במסגרת לימודי התואר הראשון, ישלם עבור כל שעה אקדמית של קורס השפה 5% משכר לימוד מלא לבוגר. 
חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד