תואר בוגר: שנות תקן ואחוזי צבירה

תואר בוגר - מידע כללי: שנות תקן ואחוזי צבירה


מספר שנות התקן ללימודי תואר בוגר הנן 3 שנים. בתום שלוש שנים אלו, על הסטודנט לצבור 300% על מנת להיות זכאי לתואר.

עם זאת, ישנם מספר מסלולים לימודים החורגים מכלל זה:

פקולטה/תחום  מינימום צבירה נדרשת לתואר (%) שנות התקן לתואר
סיעוד 400 4
הנדסה 400 4
רוקחות 370 3.5
משפטים 350 3.5
חשבונאות 300
החל מתשפ"א: 350
3.5
החל מתשפ"א
ריפוי בעיסוק 350 3.5
משפטים עם חוג נוסף לתואר 425
החל מתשפ"א: 412
3.5
עו"ס עם חוג נוסף לתואר 400
החל מתשפ"א: 375
4
משפטים ועו"ס - תואר כפול 487 4-5
מסלול לאחיות מוסמכות 200 2
הסבה לרוקחות 270 3
הסבה לעבודה סוציאלית 200 2
סיעוד לחובשים 400 3
משפטים והכנה למוסמך מנע"ס
(כולל השלמת המוסמך*)
580 5
עתידים להוראה 400 3
עתידים למנהל ציבורי 400 3
תכנית מכפיל - תואר כפול
במשפטים, כלכלה ופילוסופיה
487 4.5


* בעת המעבר ללימודי המוסמך יערך חישוב שכ"ל בהתאם.

ייתכן וקיימות תכניות לימודים ייחודיות שאינן מפורסמות בטבלה זו.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד