19.5 פניה בעניין התאמות אישיות

19.5  פניה בעניין התאמות אישיות

19.5.1 נהלי הפניה בנושא בחינות במועדים מיוחדים מפורטים בסעיף 7.4 בתקנון.

19.5.2 פניות להתאמות בנושאים של נגישות, השכלה נתמכת, ליקויי למידה, הריון ומילואים מוסדרים בנהלים נפרדים:

נגישות: http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.146

לקויות למידה: סעיף 1.11.2 תקנון וב-http://studean.huji.ac.il/?cmd=learning_disabilities.148

מגדר והורות: סעיף 1.11.3 וב-  http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.109

מילואים: http://studean.huji.ac.il/?cmd=miluim

19.5.3 פניות להתאמות עקב מצבים אישיים (שאינם מנויים לעיל) יופנו לסמכות האחראית על הענקת התאמות שכאלה (המורה כשמדובר בדחיית מועד הגשת עבודה, ועדת הוראה כשמדובר בהארכת תקופת הלימודים וכו').  החלטת אותה סמכות ניתנת לבחינה נוספת ע"י דיקן הפקולטה או על ידי דיקן הסטודנטים.