17. העברת מידע על תלמידים

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים

17. העברת מידע על תלמידים - נה"ל תש"ף

 (מעובד לפי הוראת הנהלה מספר 008- 18)

הוראה זו קובעת נוהל להעברת מידע ממאגר המידע של מנהל תלמידים, במגמה להגן על צנעת הפרט של התלמיד. תלמיד - כל מי שנרשם ו/או למד באוניברסיטה לתואר כלשהו או בכל תכנית מיוחדת.