17. העברת מידע על תלמידים

17. העברת מידע על סטודנטים - נה"ל תשפ"ב

 (מעובד לפי הוראת הנהלה מספר 008- 18)

הוראה זו קובעת נוהל להעברת מידע ממאגר המידע של מנהל סטודנטים, במגמה להגן על צנעת הפרט של הסטודנט. סטודנט - כל מי שנרשם ו/או למד באוניברסיטה לתואר כלשהו או בכל תכנית מיוחדת.