17.4 אחריות

17.4  אחריות

ראש אגף מנהל סטודנטים, מנהל המחלקה למערכות מידע, מזכירים לענייני הוראה וראשי תחום הוראה ותלמידים בפקולטות/בתיה"ס וכל מי שמחזיק מידע על תלמידים, אחראים לביצוע הוראות אלה.