17.3 העברת מידע סטטיסטי של קבוצות תלמידים

17.3  העברת מידע סטטיסטי של קבוצות סודנטים

17.3.1  לגורם בתוך האוניברסיטה

גופים בתוך האוניברסיטה: פקולטות, בתי-ספר, חוגים, יכולים לקבל נתונים סטטיסטיים אודות סטודנטים הרשומים אצלם. גופים אחרים באוניברסיטה יכולים לקבל נתונים סטטיסטיים על כלל הסטודנטים רק באישור הרקטור או בא כוחו. מידע זה יימסר מבלי לזהות את הסטודנטים.

17.3.2  לאגודת הסטודנטים

נציגי אגודת הסטודנטים יכולים לקבל רשימות שמיות של הסטודנטים וכתובותיהם וכן נתונים סטטיסטיים על סטודנטים לפי חלוקה לתחומי לימוד, לצורך פעילות הקשורה באגודת הסטודנטים.

17.3.3  לגופים מחוץ לאוניברסיטה

גופים שמחוץ לאוניברסיטה יכולים לקבל מידע סטטיסטי על סטודנטים רק באישור  הרקטור, או מי שהוסמך על ידו. אישורים כאלה יינתנו לכל בקשה בנפרד. מידע סטטיסטי שיימסר לגוף חיצוני, יהיה ללא שמות הסטודנטים ובאופן שלא ניתן יהיה לזהותם.