אישורי שכר לימוד וקבלות

אישורי שכר לימוד וקבלות

אישורי שכר לימוד לשנת הלימודים הנוכחית ניתן להפיק באופן עצמאי וללא עלות כספית באתר המידע האישי > אישורים.

קבלת אישורי שכר לימוד עבור שנים קודמות כרוכה בעלות של 30 ש"ח בהתאם למפורט בטבלת תעריפי אישורים.
בכדי לקבל את האישורים יש למלא את טופס הבקשה ולפרט בו לאילו שנים ובאיזו שפה (עברית/אנגלית).
 

קבלות עבור תשלומים
למחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים אין אפשרות להנפיק קבלות עבור תשלומים שבוצעו בשוברים בבנקים מסחריים או בבנק הדואר.
במעמד התשלום כל סטודנט מקבל קבלה, יש להקפיד לשמור אותה.

קבלות על תשלומים שבוצעו באשראי, הוראת קבע או פיקדון צבאי נשלחות אוטומטית לדואר האלקטרוני האוניברסיטאי של הסטודנט.