תשלומים נוספים

תשלומים נוספים
 

התשלומים הנוספים צמודים למדד ויעודכנו במידת הצורך, בהתאם לשינויו. 

כרטיס סטודנט - הנפקת כרטיס סטודנט לתלמידים חדשים הינה בחינם.
הנפקה חוזרת בגין אבידה כרוכה בתשלום של 50 ₪. הנפקה חוזרת בגין גניבה, בצירוף אישור משטרתי, כרוכה בתשלום של 30 ₪.
קישורים לטפסים ניתן למצוא בעמוד ההסברים של כרטיס סטודנט - הנפקה חוזרת של כרטיס לסטודנטים ותיקים.

אישורי שכר לימוד - עבור שנת לימודים נוכחית. באפשרות הסטודנט להנפיק אישור שכר לימוד באופן עצמאי מאתר המידע האישי.
הנפקת אישורי שכר לימוד עבור שנים קודמות כרוכה בתשלום של 30 ₪. אין אפשרות להנפיקם עצמאית, אלא באמצעות טופס

ביטוח בריאות - סטודנטים שאינם תושבי מדינת ישראל נדרשים לביטוח בריאות בזמן לימודיהם באוניברסיטה העברית.
את הביטוח ניתן לעשות דרך האוניברסיטה העברית או באופן עצמאי. פרטים נוספים בקישור.

ריבית
הריבית מחושבת על בסיס יומי, אחוז הריבית הינו 0.0001663%

הריבית מחושבת על תשלום שכר הלימוד כולל תשלומים נלווים.

  • בתשלום מס' 4 מחושבת ריבית על איחור תשלום מס' 1 ומס' 2.
  • בתשלום מס' 5 מחושבת ריבית על איחור תשלום מס' 3 וכן הלאה...

חיובי הריבית מחושבים כל עוד הסטודנט לא הסדיר את תשלומיו.

עמלת רג'קט - אם מכל סיבה שהיא, לא יכבד הבנק את התשלום, יחויב הסטודנט בהצמדה וריבית פיגורים וכן בתשלום עבור דמי טיפול בסך 30 ש"ח.