תשלומים נוספים

תשלומים נוספים וחישוב ריבית
 

התשלומים הנוספים צמודים למדד ויעודכנו במידת הצורך, בהתאם לשינויו. 

כרטיס סטודנט - הנפקת כרטיס סטודנט לתלמידים חדשים הינה בחינם.
הנפקה חוזרת בגין אבידה כרוכה בתשלום של 50 ₪. הנפקה חוזרת בגין גניבה, בצירוף אישור משטרתי, כרוכה בתשלום של 30 ₪.
פרטים נוספים ניתן למצוא בעמוד ההסברים של כרטיס סטודנט - הנפקה חוזרת של כרטיס לסטודנטים ותיקים.

אישורי שכר לימוד - אישור עבור שנת לימודים נוכחית ניתן להפיק באופן עצמאי מאתר המידע האישי.
הפקת אישורי שכר לימוד עבור שנים קודמות כרוכה בתשלום של 30 ₪. אין אפשרות להפיקם עצמאית, אלא באמצעות טופס

ביטוח בריאות - סטודנטים שאינם תושבי מדינת ישראל נדרשים לביטוח בריאות בזמן לימודיהם באוניברסיטה העברית.
את הביטוח ניתן לעשות דרך האוניברסיטה העברית או באופן עצמאי. פרטים נוספים בקישור.

ריבית
הריבית מחושבת על בסיס יומי, אחוז הריבית הינו 0.0001663%

הריבית מחושבת בדיעבד על תשלום שכר הלימוד כולל תשלומים נלווים שלא שולמו במועדם.

לדוגמא:

  • בתשלום מס' 4 (לתשלום עד 15.1) מחושבת ריבית על איחור תשלום מס' 1 ומס' 2.
  • בתשלום מס' 5 (לתשלום עד 15.2) מחושבת ריבית על איחור תשלום מס' 3 וכן הלאה...

עמלת רג'קט - אם מכל סיבה שהיא, לא יכבד הבנק את התשלום, יחויב הסטודנט בהצמדה וריבית פיגורים וכן בתשלום עבור דמי טיפול בסך 30 ש"ח.