תלמידים מצטיינים

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים

16. תלמידים מצטיינים - נה"ל תש"ף

האוניברסיטה העברית שואפת לעודד מצוינות בקרב תלמידיה. תלמידים מצטיינים יזכו להערכה על ידי הכללתם ברשימות המצטיינים השנתיות של דיקני הפקולטות והרקטור והענקת מענקי הצטיינות כפי שיפורט להלן.